COMITÈ EXECUTIU
 • Iheb Nafaa
  Conseller Delegat
ÀREES DE NEGOCI
 • Agustín Melchor
  Direcció Executiva de Negoci d'Actius Financers
 • Juan Carlos Álvarez
  Direcció Executiva de Negoci Immobiliari
 • Álvaro J. Martín
  Direcció Executiva de Desenvolupament Corporatiu
ÀREES DE SUPORT DEL NEGOCI
 • Antonio Pérez
  Direcció Executiva d'Operacions
 • Edelweiss Obiol
  Direcció Executiva Financera i de Gestió del Canvi
 • Joan Planella
  Direcció Executiva de Mitjans
ÀREES DE SUPORT CORPORATIU
 • Meritxell Arqué
  Direcció de RRHH
 • Vanesa Carceller
  Direcció de Clients Estratègics
 • Carlos Lainez
  Direcció de Risc, Compliment & Qualitat