Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

13 de desembre de 2017

“Mercat residencial a Espanya”

La cinquena edició de l’informe sobre el “Mercat residencial a Espanya” ofereix una anàlisi del sector al tancament del 2017, així com una previsió de l’evolució dels indicadors principals durant l’any que ve.

Llegir-ne més

De l’informe es desprèn que el mercat residencial ha presentat una clara recuperació el 2017, alhora que apunta a una consolidació i encara més creixement el 2018, i mostra un mercat completament sanejat a la major part dels territoris. Entre les conclusions principals, cal destacar:

 • Les compravendes creixeran un 18,3% el 2018, amb una previsió de gairebé 560.000 unitats venudes al tancament de l’any.
 • Tant els habitatges iniciats com els projectes visats i els acabats augmentaran de l’ordre d’un 20% el 2018 respecte a les dades del 2017.
 • L’estoc d’obra nova continua absorbint-se: el 2018 es reduirà més d’un 16% fins a poc més de 243.000 habitatges.
 • Els preus de l’habitatge pujaran un 4,5% de mitjana a Espanya aquest any i, per al 2018, la previsió és que avancin un altre 4,7%.
 • L’evolució del mercat de lloguer presenta una tendència positiva, tot i que mostra diferents comportaments en funció de la zona analitzada. El preu per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 se situa en els 620€ de mitjana a Espanya, i la rendibilitat bruta mitjana és del 5,5%.
 • El 16,8 % de les compravendes d’habitatges a Espanya han estat protagonitzades pel comprador estranger en el primer semestre del 2017.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del mercat immobiliari a Espanya, gràcies a la contribució de la nostra Xarxa d’agents col•laboradors (APIs) i al suport de l’Institut de Pràctica Empresarial (IPE) i de la seva Càtedra Immobiliària.

Consulta l’informe:

 

20 d'octubre de 2017

“Mercat de lloguer residencial a Espanya”

L’informe estableix el pols sobre l’evolució d’aquest sector i fa palesa la tendència positiva que està experimentant en els últims anys, tal com apunten els indicadors principals. Elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada per Servihabitat i dels principals portals immobiliaris, l’estudi reflecteix un clar optimisme en el sector, tot i que les xifres mostren comportaments diversos en funció dels diferents micromercats.

Llegir-ne més

A més dels factors que intervenen en l’alça del mercat -liderats per la major mobilitat geogràfica, l’arrelament de la cultura de lloguer entre els més joves i l’impacte del turisme-, l’estudi fa un repàs pels indicadors principals que mostren l’evolució de aquest segment com ara:

 • El 22,2% de la població espanyola viu en règim de lloguer: una xifra que ha experimentat un creixement notable durant l’última dècada.
 • El perfil de l’habitatge de lloguer a Espanya és de menys de 90 m2u, es troba en un edifici amb 10 habitatges o més i té més de 35 anys d’antiguitat.
 • El temps des que un habitatge es posa al mercat fins que es lloga continua baixant i se situa ara en poc més d’un mes i mig de mitjana a Espanya, tot i que en mercats molt actius com les ciutats de Madrid i Barcelona, aquests temps poden arribar a ser de pocs dies.
 • Segons la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, gairebé el 70% dels arrendataris de les zones en què operen tenen entre 26 i 35 anys.
 • L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de prop de 98.000 immobles, fet que representa 2,5 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,3 per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 620€ i es preveu que el segon semestre del 2017 tanqui amb un augment mitjà d’un 2% aproximadament.
 • La rendibilitat bruta mitjana anual del lloguer d’habitatge a Espanya és del 5,5%, encapçalada per Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears.

Consulta l’informe: “Mercat de lloguer residencial a Espanya“

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors