Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

11 de juliol de 2017

“Mercat residencial a Espanya”

La quarta edició de l’informe sobre el «Mercat residencial a Espanya» ofereix una visió exhaustiva de la situació del mercat residencial a l’inici del 2017, així com una previsió de l’evolució dels indicadors principals durant l’any.

Llegir-ne més

De l’informe es desprèn que el sector mostra clars signes de recuperació el 2017, seguint la tendència de creixement moderat experimentat ja l’any passat, tot i que convé analitzar els diferents micromercats per establir el pols del residencial en el seu conjunt. Entre les conclusions principals, cal destacar:

 • Les compravendes avancen un 15,2% el 2017, amb una previsió de més de 465.500 unitats venudes al tancament de l’any.
 • El volum d’oferta d’obra nova manté la tendència a l’alça: els habitatges iniciats creixeran un 15,3% aquest any, els finalitzats un 20,2% i els projectes visats augmentaran un 25,9% interanual.
 • L’estoc d’obra nova es continua drenant i s’estima que baixarà un 17,8% interanual fins als 324.000 habitatges, encara que no de manera uniforme.
 • La pressió exercida per la demanda sobre el mercat continuarà impulsant els preus a l’alça, encara que de manera moderada i no homogènia arreu del país. El 2017 s’espera un increment mitjà del valor de les compravendes del 4,1% a Espanya.
 • El mercat de lloguer manté l’evolució positiva, tal com assenyalen els indicadors principals. El preu per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 se situa en els 600€ de mitjana a Espanya, i la rendibilitat bruta mitjana és del 5,4%.
 • El 30% de les operacions de compravenda d’habitatge vacacional realitzades a Espanya han estat dutes a terme per estrangers, segons la Xarxa d’APIs de Servihabitat. Si ens centrem en l’habitatge habitual, aquest perfil ha protagonitzat el 20,2% de les transaccions.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del mercat immobiliari a Espanya, gràcies a la contribució de la nostra Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) i al suport de l’Institut de Pràctica Empresarial (IPE) i de la seva Càtedra Immobiliària.

Consulta l’informe:

 

31 de maig de 2017

“Mercat de lloguer residencial a Espanya”

L’informe estableix el pols sobre l’evolució d’aquest sector i fa palesa la tendència positiva que està experimentant en els últims anys, tal com apunten els indicadors principals.

Llegir-ne més

Elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada per Servihabitat i dels principals portals immobiliaris, l’estudi avança que convé diferenciar tres zones: Madrid, Barcelona i les seves corones metropolitanes, amb unes rendes que experimenten recorreguts a l’alça i on la demanda hi és sostinguda; les ciutats amb més de 300.000 habitants, amb increments notables però més moderats de l’activitat; i la resta d’ubicacions, amb un creixement que pot arribar a ser inexistent.

L’estudi recull els factors que confirmen que la tendència al creixement del mercat de lloguer a Espanya pot ser sostenible en el temps. Entre ells destaquen: la major mobilitat geogràfica que tendeix a la concentració en el centre de les grans ciutats, la manca d’habitatge d’obra nova en algunes poblacions, l’accés limitat al crèdit per a la compra d’habitatge i el canvi de mentalitat experimentat, principalment, entre els més joves.

Entre els indicadors principals que mostren l’evolució d’aquest segment al país, destaquen:

 • El 22,5% dels habitatges principals a Espanya estan llogats: gairebé 4,2 milions d’immobles.
 • El perfil de l’habitatge de lloguer a Espanya, és: de menys de 90 m2u, es troba en un edifici de 10 habitatges o més i té més de 35 anys.
 • El temps des que un habitatge es posa al mercat fins que es lloga és d’una mica més de dos mesos de mitjana a Espanya, tot i que en mercats molt actius com Madrid i Barcelona, aquests temps es poden arribar a mesurar en pocs dies.
 • Per al 72,1% de la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, els arrendataris de les zones on operen tenen entre 26 i 35 anys. I el 27,5% dels mateixos col·laboradors duu a terme operacions de lloguer majoritàriament amb estrangers, més del doble que el 2016.
 • L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 106.700 immobles, fet que representa 2,5 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,8 per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 600€ i es preveu que el primer semestre del 2017 tanqui amb un augment mitjà d’entre el 4% i el 5%.
 • La rendibilitat bruta mitjana del lloguer d’habitatge a Espanya és del 5,4%, encapçalada per Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears.

Consulta l’informe: “Mercat de lloguer residencial a Espanya“

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors