Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

5 de desembre de 2016

“Mercat residencial a Espanya”

La tercera edició de l’estudi “Mercat residencial a Espanya” ofereix tant una exhaustiva visió de la situació del mercat residencial al tancament del 2016 com una estimació per al 2017.

Llegir-ne més

De l’informe es desprèn que el sector consolida el seu creixement el 2016, tal com s’apuntava a finals de l’any passat, tot i que a tres velocitats diferents. En el 2017, el mercat es continuarà dinamitzant de manera suau. Entre les conclusions principals, cal destacar:

 • El volum de compravendes augmenta un 26% el 2016 i la previsió és que l’any que ve acabi amb un creixement interanual superior al 12%, fins a les 500.000 unitats venudes.
 • L’estoc d’obra nova continua ajustant-se a un ritme proper al 20% interanual, encara que no de manera uniforme, tant aquest any com el 2017. Al tancament del 2016 la xifra se situarà en 388.000 habitatges.
 • Un altre dels indicadors que confirma l’evolució positiva del mercat és el moderat creixement que experimenta el preu dels habitatges, que el 2016 se situa en el 4,6% respecte a l’any anterior, i el 2017 augmentarà al voltant del 4,3%.
 • El mercat de lloguer es consolida, amb un increment esperat del nombre d’operacions en aquest àmbit respecte a les compravendes. La rendibilitat bruta mitjana per als habitatges arrendats a Espanya se situa en el 5,4% el 2016.
 • Finalment, el comprador estranger augmenta la seva presència al mercat residencial espanyol, ja que el total de compravendes realitzades al país per part d’aquest perfil fins al mes de juny d’aquest any és un 18,4% superior que en el mateix període de 2015.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del sector immobiliari a Espanya, gràcies a la col·laboració de la nostra Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) i al suport de l’Institut de Pràctica Empresarial (IPE) i de la seva Càtedra Immobiliària.

Consulta l’informe:

 

25 d’octubre de 2016

“Mercat de lloguer residencial a
Espanya”

L’informe estableix el pols sobre l’evolució d’aquest sector i mostra el creixement notable que està experimentant en els últims anys. Elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada per Servihabitat i dels principals portals immobiliaris, l’estudi destaca l’excel·lent oportunitat de consolidació del lloguer a Espanya, suposant un atractiu per a l’entrada de nous propietaris d’habitatge destinat a aquest fi.

Llegir-ne més

L’estudi analitza els canvis estructurals que està experimentant el sector a Espanya, amb un increment de les llars que viuen en règim de lloguer des del 9,5% el 2005 fins al 13,1% el 2015. Entre els indicadors principals cal destacar:

 • Dels més de 18,3 milions d’habitatges principals existents a Espanya el 2015, el 22,7% es troben ocupats en règim de lloguer, és a dir, prop de 4,2 milions.
 • El perfil de l’habitatge de lloguer a Espanya és: plurifamiliar, amb menys de 90 m2u i conformat per llars monoparentals, és a dir, per un adult amb nens que en depenen.
 • Segons el 13,9% de la Xarxa d’agents col·laboradors de Servihabitat (APIs), la major part de les seves operacions de lloguer les realitzen amb estrangers, i en destaquen els marroquins, seguits dels britànics i romanesos.
 • Hi ha 114.500 habitatges de lloguer al mercat espanyol, fet que suposa un 10,4% de l’oferta d’immobles en venda. Aquest volum tot just significa un 0,4% del parc estimat el 2015 i representa 2,5 habitatges de lloguer per cada 1.000 habitants o l’equivalent a 6,2 immobles en lloguer per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 540 € i es preveu que el 2016 tanqui amb un increment del preu del lloguer superior al 10%.
 • La rendibilitat bruta mitjana del lloguer d’habitatge a Espanya és del 5,4%.

Consulta l’informe: “Mercat de lloguer residencial a Espanya”

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors