Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

31 de maig de 2017

“Mercat de lloguer residencial a Espanya”

L’informe estableix el pols sobre l’evolució d’aquest sector i fa palesa la tendència positiva que està experimentant en els últims anys, tal com apunten els indicadors principals.

Llegir-ne més

Elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada per Servihabitat i dels principals portals immobiliaris, l’estudi avança que convé diferenciar tres zones: Madrid, Barcelona i les seves corones metropolitanes, amb unes rendes que experimenten recorreguts a l’alça i on la demanda hi és sostinguda; les ciutats amb més de 300.000 habitants, amb increments notables però més moderats de l’activitat; i la resta d’ubicacions, amb un creixement que pot arribar a ser inexistent.

L’estudi recull els factors que confirmen que la tendència al creixement del mercat de lloguer a Espanya pot ser sostenible en el temps. Entre ells destaquen: la major mobilitat geogràfica que tendeix a la concentració en el centre de les grans ciutats, la manca d’habitatge d’obra nova en algunes poblacions, l’accés limitat al crèdit per a la compra d’habitatge i el canvi de mentalitat experimentat, principalment, entre els més joves.

Entre els indicadors principals que mostren l’evolució d’aquest segment al país, destaquen:

 • El 22,5% dels habitatges principals a Espanya estan llogats: gairebé 4,2 milions d’immobles.
 • El perfil de l’habitatge de lloguer a Espanya, és: de menys de 90 m2u, es troba en un edifici de 10 habitatges o més i té més de 35 anys.
 • El temps des que un habitatge es posa al mercat fins que es lloga és d’una mica més de dos mesos de mitjana a Espanya, tot i que en mercats molt actius com Madrid i Barcelona, aquests temps es poden arribar a mesurar en pocs dies.
 • Per al 72,1% de la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, els arrendataris de les zones on operen tenen entre 26 i 35 anys. I el 27,5% dels mateixos col·laboradors duu a terme operacions de lloguer majoritàriament amb estrangers, més del doble que el 2016.
 • L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 106.700 immobles, fet que representa 2,5 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,8 per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 600€ i es preveu que el primer semestre del 2017 tanqui amb un augment mitjà d’entre el 4% i el 5%.
 • La rendibilitat bruta mitjana del lloguer d’habitatge a Espanya és del 5,4%, encapçalada per Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears.

Consulta l’informe: “Mercat de lloguer residencial a Espanya“

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors

 

5 de desembre de 2016

“Mercat residencial a Espanya”

La tercera edició de l’estudi “Mercat residencial a Espanya” ofereix tant una exhaustiva visió de la situació del mercat residencial al tancament del 2016 com una estimació per al 2017.

Llegir-ne més

De l’informe es desprèn que el sector consolida el seu creixement el 2016, tal com s’apuntava a finals de l’any passat, tot i que a tres velocitats diferents. En el 2017, el mercat es continuarà dinamitzant de manera suau. Entre les conclusions principals, cal destacar:

 • El volum de compravendes augmenta un 26% el 2016 i la previsió és que l’any que ve acabi amb un creixement interanual superior al 12%, fins a les 500.000 unitats venudes.
 • L’estoc d’obra nova continua ajustant-se a un ritme proper al 20% interanual, encara que no de manera uniforme, tant aquest any com el 2017. Al tancament del 2016 la xifra se situarà en 388.000 habitatges.
 • Un altre dels indicadors que confirma l’evolució positiva del mercat és el moderat creixement que experimenta el preu dels habitatges, que el 2016 se situa en el 4,6% respecte a l’any anterior, i el 2017 augmentarà al voltant del 4,3%.
 • El mercat de lloguer es consolida, amb un increment esperat del nombre d’operacions en aquest àmbit respecte a les compravendes. La rendibilitat bruta mitjana per als habitatges arrendats a Espanya se situa en el 5,4% el 2016.
 • Finalment, el comprador estranger augmenta la seva presència al mercat residencial espanyol, ja que el total de compravendes realitzades al país per part d’aquest perfil fins al mes de juny d’aquest any és un 18,4% superior que en el mateix període de 2015.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del sector immobiliari a Espanya, gràcies a la col·laboració de la nostra Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) i al suport de l’Institut de Pràctica Empresarial (IPE) i de la seva Càtedra Immobiliària.

Consulta l’informe: