El nostre coneixement expert del mercat de serveis de gestió de carteres de crèdit hipotecari i d'actius immobiliaris ens posiciona com a proveïdors d'altres serveis focalitzats en l'assessorament especialitzat.

Anàlisi i valoracions, basades en l'experiència i el rigor, que oferim a una àmplia cartera de clients potencials com entitats financeres, inversors, fons de carteres de crèdit, fons immobiliaris, societats patrimonials, administracions i grans propietaris d'actius immobiliaris.

Serveis d'assessorament

Valoració d'actius

Analitzem i duem a terme Due Diligences per determinar el valor real dels actius de la cartera dels nostres clients, tant financers com immobiliaris, així com de la seva posició de competitivitat en el mercat.

Disseny de carteres d'inversió

Assessorem sobre els actius més adients per confeccionar carteres d'inversió. Combinem actius de deute i immobiliaris, amb perspectives a mitjà i a llarg termini i horitzons òptims de rendibilitat.

Compravenda d'actius financers i immobiliaris

Acompanyem els nostres clients en tots els processos d'adquisició d'actius de crèdit i immobiliaris, independentment de la seva gestió posterior, que assumim en funció dels interessos de la propietat.

 

Anàlisi de carteres hipotecàries i d'actius immobiliaris

El nostre equip d'experts analitza i valora l'estructura de les carteres de crèdit i immobiliàries dels nostres clients. Després d'aquest estudi es posen en marxa els plans de millora de les ràtios de rendibilitat i optimització del valor de l'actiu.

Elaboració d'estratègies de preus

Elaborem plans per determinar estratègies de fixació de preus dels actius immobiliaris amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat de les carteres.

Estudi i anàlisi de mercat

La gran especialització de l'equip i l'expertise en el sector ens permet oferir assessorament sobre la realitat dels mercats, les tendències o la possible evolució i les claus de desenvolupament, com a element base per a la presa de decisions dels nostres clients en l'àmbit de les seves inversions.