COMITÈ DE DIRECCIÓ
 • Iheb Nafaa
  Conseller Delegat
ÀREES DE NEGOCI
 • Juan Carlos Álvarez
  Direcció Executiva de Negoci Immobiliari
 • Guillaume Marinacce
  Direcció Executiva de Negoci d'Actius Financers
 • Álvaro J. Martín
  Direcció Executiva de Desenvolupament Corporatiu
 • Ricardo de la Sota
  Direcció de la Unitat de Negoci per a Lone Star
 • Marta Rubió
  Direcció de la Unitat de Negoci per a Grup CaixaBank
 • Martín Jesús Viera
  Direcció de la Unitat de Negoci per a SAREB
ÀREES DE SUPORT DEL NEGOCI
 • Edelweiss Obiol
  Direcció Executiva Financera
 • Anna Bisart
  Direcció Executiva de Persones 
 • Anke Hawighorst
  Direcció Executiva de Gestió del Canvi
 • Guillem Porcar
  Direcció d'Operacions
 • Carlos Laínez
  Direcció d'Auditoria i Control Intern
 • José Antonio López
  Direcció de Sistemes i Tecnologia
 • Adrián Moret
  Direcció de Dades
 • María Gómez
  Direcció Senior CEO Office
 • Juan Diego Torres
  Direcció Senior d'Eficiència i Organització