Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

24 de maig de 2018

"Mercat de lloguer residencial a Espanya"

L'informe estableix el pols sobre l'evolució d'aquest sector i posa de manifest l'avanç que han experimentat els principals indicadors, encara que amb una certa moderació en els creixements. Elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d'actius de lloguer gestionada per Servihabitat i dels principals portals immobiliaris, l'estudi destaca que les diferències entre les zones més dinàmiques i la resta continuen incrementant-se.

Llegir-ne més

A més dels factors que estan propiciant l'auge del lloguer residencial a Espanya, entre els quals destaquen el canvi de mentalitat entre la població més jove, l'augment de la mobilitat geogràfica per motius laborals i la dificultat d'emancipar-se i accedir a un habitatge, l'estudi recull l'anàlisi del comportament dels principals indicadors que intervenen en aquest sector:

 • El 22,2% de la població a Espanya viu en règim de lloguer, lluny encara del 30,7% de la població de la UE-28 però avançant progressivament.
 • El 27% dels habitatges plurifamiliars es troben llogats i el 74% dels immobles tenen menys de 90 m2u: així són les característiques dels habitatges principals de lloguer.
 • El nombre de mesos que triga a llogar-se un immoble al país ha continuat descendint fins a poc més d'un mes i mig, tot i que el comportament difereix segons la zona.
 • L'oferta d'habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 90.000 immobles, xifra que representa 1,9 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 4,9 per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges de lloguer d'entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 680€, i es preveu que durant el primer semestre de l'any l'increment mitjà del preu a escala nacional sigui de l'1,5% - 2%.
 • La rendibilitat bruta mitjana anual del lloguer d'habitatge a Espanya és del 5,7%, mantenint la tendència anual a l'alça encara que amb un increment general moderat. La Comunitat de Madrid (5,9%) supera aquesta mitjana.

Consulta l'informe: "Mercat de lloguer residencial a Espanya"

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors

 

13 de desembre de 2017

“Mercat residencial a Espanya”

La cinquena edició de l’informe sobre el “Mercat residencial a Espanya” ofereix una anàlisi del sector al tancament del 2017, així com una previsió de l’evolució dels indicadors principals durant l’any que ve.

Llegir-ne més

De l’informe es desprèn que el mercat residencial ha presentat una clara recuperació el 2017, alhora que apunta a una consolidació i encara més creixement el 2018, i mostra un mercat completament sanejat a la major part dels territoris. Entre les conclusions principals, cal destacar:

 • Les compravendes creixeran un 18,3% el 2018, amb una previsió de gairebé 560.000 unitats venudes al tancament de l’any.
 • Tant els habitatges iniciats com els projectes visats i els acabats augmentaran de l’ordre d’un 20% el 2018 respecte a les dades del 2017.
 • L’estoc d’obra nova continua absorbint-se: el 2018 es reduirà més d’un 16% fins a poc més de 243.000 habitatges.
 • Els preus de l’habitatge pujaran un 4,5% de mitjana a Espanya aquest any i, per al 2018, la previsió és que avancin un altre 4,7%.
 • L’evolució del mercat de lloguer presenta una tendència positiva, tot i que mostra diferents comportaments en funció de la zona analitzada. El preu per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 se situa en els 620€ de mitjana a Espanya, i la rendibilitat bruta mitjana és del 5,5%.
 • El 16,8 % de les compravendes d’habitatges a Espanya han estat protagonitzades pel comprador estranger en el primer semestre del 2017.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del mercat immobiliari a Espanya, gràcies a la contribució de la nostra Xarxa d’agents col•laboradors (APIs) i al suport de l’Institut de Pràctica Empresarial (IPE) i de la seva Càtedra Immobiliària.

Consulta l’informe: