Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

24 d'octubre de 2018

"Mercat de lloguer residencial a Espanya"

L'informe analitza l'evolució d'aquest segment de mercat i destaca l'avenç registrat per part dels principals indicadors, encara que les dades assenyalen l'inici d'un període d'estabilització al mercat de lloguer. L'estudi, elaborat a partir de dades oficials, ha estat possible gràcies a la contribució de la nostra Xarxa d'agents col·laboradors (APIs) i al suport de CEPREDE (Centre de Predicció Econòmica).

Llegir-ne més

A més de recopilar informació sobre la bona evolució del mercat de lloguer a Espanya i el lleuger esgotament d'algunes de les expectatives de creixement previstes, l'estudi també recull l'anàlisi del comportament dels principals indicadors que intervenen en aquest sector:

 • El 22,9% de la població a Espanya viu en règim de lloguer.
 • El 27,6% dels habitatges plurifamiliars es troben llogats. En el cas dels unifamiliars, el lloguer suposa el 13,8%. El 48,9% dels habitatges en lloguer tenen menys de 75 m2.
 • El temps mitjà que triga a llogar-se un immoble a Espanya ha augmentat lleugerament respecte les anàlisis realitzades anteriorment. No obstant això, aquest canvi de tendència no es veu reflectit en la Comunitat de Madrid i Catalunya, on el temps mitjà de lloguer continua descendint.
 • L'oferta d'immobles en lloguer disponible a Espanya és d'aproximadament 105.000 habitatges, un 7% més que l'any anterior. De mitjana, existeixen 2,2 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,7 per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges en lloguer d'entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 710€ i es preveu que durant els propers sis mesos l'increment mitjà del preu a nivell nacional sigui de l'1,5% - 2%.
 • La rendibilitat bruta mitjana anual del lloguer d'habitatge a Espanya és del 5,6%, un percentatge molt semblant al registrat en mesos anteriors. La Comunitat de Madrid, País Basc, Catalunya, les Illes Balears, les Illes Canàries i Ceuta presenten preus mitjans superiors a la mitjana però rendibilitats iguals o inferiors.

Consulta l'informe: "Mercat de lloguer residencial a Espanya"

 

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors

 

23 de juliol de 2018

“Mercat residencial a Espanya”

La sisena edició de l’informe sobre el “Mercat residencial a Espanya” ofereix una radiografia completa d’aquest, així com una previsió de les tendències per a aquest 2018.

Llegir-ne més

L’informe conclou que el mercat residencial avança amb signes clars de consolidació el 2018, amb creixements sostinguts en els principals indicadors del sector. Entre les conclusions es destaca que:

 • Les compravendes creixeran un 24% el 2018, fins a superar les 669.700 transaccions al tancament de l’any.
 • El volum dels habitatges iniciats creixerà més d’un 16% aquest 2018, fins a assolir quasi els 93.900 habitatges.
 • Els preus de venda continuen avançant i s’espera que aquest 2018 augmentaran un 5,4% de mitjana a Espanya.
 • L’estoc d’obra nova continua amb la tendència descendent, amb una reducció del 4%.
 • En línies generals, la tendència a l’increment continuat dels preus mitjans del lloguer s’ha vist moderada. El preu per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 se situa en 680€ de mitjana a Espanya, i la rendibilitat bruta mitjana és del 5,7%.
 • Els habitatges adquirits per estrangers han pujat el 2017 un 13,8%, fins a les més de 89.000 unitats. En global, el comprador estranger ha protagonitzat el 17,5% de les transaccions d’habitatges fetes a Espanya l’any 2017.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del mercat immobiliari a Espanya, gràcies a la contribució de la nostra Xarxa d’agents col·laboradors (API) i al suport de CEPREDE (Centre de Predicció Econòmica).

Consulta l’informe: