Història de Servihabitat

30 anys liderant el sector

Servihabitat inicia la seva activitat en els serveis immobiliaris el 1990, oferint gestió i assessorament en l'àmbit de les subhastes, la venda i el lloguer d'actius immobiliaris, així com en la comptabilitat i les finances associades a aquests actius.

L'evolució de l'empresa durant les dècades següents contempla la incorporació de serveis com el desenvolupament immobiliari, l'adquisició a promotors, la gestió de dacions en pagament i la recuperació de préstecs o Loan Servicing, entre d'altres.

Entre el 2010 i el 2013 s'assumeix el repte d'integrar en la gestió els actius immobiliaris de sis entitats financeres (Caixa Girona, Banco de Valencia i Banca Cívica, conformada per Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos i Cajasol) i la migració de carteres esdevé un dels aspectes diferenciadors de Servihabitat.

El 2013 s’incorpora TPG a l’accionariat de Servihabitat, mentre que CaixaBank manté el 49%.

El 2014 Servihabitat afronta un dels moments crucials per al seu futur, amb la posada en marxa d'una metodologia pròpia i independent. Aquesta metodologia contempla la incorporació de la plataforma tecnològica S-CGS, amb un desenvolupament específic i plenament adaptada a l'entorn financer, que permet integrar d'una manera òptima els sistemes d'informació dels clients.

El 2015, la Companyia aposta fermament per ser un servicer multiservei i multiclient, capaç d'oferir solucions integrals i altament especialitzades per a la recuperació i gestió d'actius financers i immobiliaris d'una manera òptima i eficaç.

El 2016, Servihabitat amplia a ple rendiment el model d'èxit en la gestió d'actius financers. Es consoliden els serveis d’advisory participant en diverses anàlisis (buy or sell side), així com els processos de comercialització d’actius financers singulars. S’incrementa, així mateix, la base de clients de la Companyia, constituint una de les línies de negoci amb més potencial de creixement.

Des de 2017, el servicer aposta per la implementació d’un projecte global d’adaptació a les noves necessitats dels clients i dels mercats, per a maximitzar el valor de les carteres mitjançant la millora constant i la cerca de l’eficiència més elevada. Es tracta d’un projecte transversal, vertical i de recorregut, basat en l’escolta com a prioritat, sent el fonament sobre el qual es desenvolupen i, posteriorment, s’afermen tots els processos.

Paral·lelament, el 2018, TPG surt de l’accionariat de Servihabitat i la Companyia passa a formar part d’una nova societat participada per Lone Star i CaixaBank.