El creixement de la intenció de compra, juntament amb el baix impacte en els preus de l’obra nova, atractius per l’estabilització del sector del sol i la promoció
 dijous, 08/10/2020

  • En els últims dos anys, la intenció de compra ha passat del 5 % al 9 %.
  • S’estima que aquest any es tanquin entre 11.000 i 13.000 operacions de sòl i que l’impacte de la Covid-19 sobre el preu sigui baix, situant-se al voltant del -8%.
  • El segment de la logística destaca per ser el que millor ha resistit l’impacte de la crisi sanitària, i s’espera que finalitzi l’any amb estabilitat o lleugers creixements.

Barcelona, 8 d’octubre del 2020. La crisi sanitària ha mostrat una incidència directa en tots els sectors econòmics a Espanya. Tot i així, tal com mostràvem en l’informe anterior sobre el Mercat Residencial i Inversor Local, l’immobiliari es consolida com un dels sectors que millor resistirà gràcies a la seva actual solidesa i al seu sanejament.

En aquest sentit, el nou informe del Mercat de sòl i terciari, elaborat per la plataforma Servihabitat Trends, recull que el sector del sòl i promoció pot encarar els pròxims mesos amb consistència a causa de la seva estabilitat i el baix impacte de les mesures de contingència en la construcció. Per la seva part, en l’àmbit del mercat terciari, els productes logístics destaquen com els que presenten millors previsions de cara a finals d’any, mentre que les oficines es remunten al segon semestre. El retail serà el segment que més trigarà a recuperar-se.

Iheb Nafaa, conseller delegat de Servihabitat, pronostica que “el sòl aquest any i la promoció en pròxims exercicis veuran reduïts els seus nivells d’operacions i canvis en la dinàmica de preus”. Tot i així, augura una recuperació d’aquests indicadors, “sempre que es compleixi el pronòstic de la ràpida recuperació per al sector”. A més, destaca la necessitat “d’iniciatives que enforteixin la connexió entre la part privada i les administracions locals, i contribueixin a mantenir la estabilitat al mercat”. Per la seva part, Ernesto Tarazona, director executiu de Desenvolupament de REOs i Venda Majorista, assenyala el finançament com un desafiament tant per al mercat del sòl i promoció com per al terciari. A més, sobre aquest últim, Tarazona assegura que “l’inversor veu en aquest producte una via d’inversió a mitjà i llarg termini”.

El 2021 s’espera una ràpida recuperació per a la finalització d’obres
El nombre dels projectes acabats ha anat en augment fins a situar-se per sobre de les 70.000 unitats (dada anualitzada) en el primer trimestre del 2020, una xifra que es veurà lleument reduïda en el tancament d’aquest exercici, ja que les obres en desenvolupament s’han vist poc afectades per l’alentiment de l’activitat.
Els habitatges acabats es recuperaran amb facilitat el 2021, mentre que els iniciats i el nombre de projectes visats mantindran una tendència descendent a causa de la pressió en el finançament i les exigències en termes de precomercialització. Més d’un 40 % dels APIs enquestats creuen que d’aquí a final d’any l’inici de nous projectes descendirà entre el 0 i el 10 % en funció de les zones.
El mercat d’obra nova no s’està veient afectat gràcies a l’alta taxa de precomercialització de les promocions, tot i que és possible que es puguin endarrerir els projectes que estava previst que es posessin en marxa aquest final d’any o a principis del que ve.
La reducció de l’estoc, juntament amb l’augment de la intenció de compra, que ha passat del 5 % al 9 % en els últims anys, augura un bon moment per continuar amb la producció aquest exercici, una tendència que hauria de tenir recorregut durant el 2021. A més, la menor caiguda en preus d’obra nova respecte als habitatges de segona mà, ajuda al manteniment de l’interès i rendibilitat del sector promotor.

El preu del sòl baixarà un 8 % el 2020, i s’espera que es mantingui l’any que ve
El preu del sòl ha presentat un comportament estabilitzat des del 2018. Després de la crisi sanitària, s’espera que aquest indicador tanqui l’exercici amb una caiguda del 8 %. Aquest lleuger descens ajudarà a mantenir l’interès en l’entorn promotor. La previsió per a l’any que ve és que els preus es mantinguin.

Les transaccions de sòl cauen un 40 % el 2020, però es recuperaran el 2021 amb increments de fins a l’11 %
És evident la caiguda en el nombre d’unitats venudes en els últims mesos degut al fet que durant pràcticament tres mesos ha resultat molt complicat formalitzar operacions. En el tancament d’aquest exercici es preveu que s’hagin realitzat entre 11.000 i 13.000 operacions en el mercat del sòl, cosa que suposa un retrocés del 40 % respecte de l’any anterior. Per al 2021 s’espera que els diferencials percentuals tornin a ser positius i se situïn en un 11 %.
En aquest sentit, més d’un 40 % dels APIs especialistes en aquest segment de mercat enquestats per a la realització d'aquest informe creuen que el nombre d’operacions es mantindrà en els pròxims mesos, mentre que poc més del 37 % consideren que descendirà.

La logística es col·loca com el segment menys afectat per la crisi
Pel que fa al mercat terciari, podem presenciar diferents evolucions en funció del producte analitzat. El segment logístic és el que mostra una millor resistència a l’impacte de la crisi sanitària, i s’espera que finalitzi l’any amb estabilitat o lleugers creixements. El mercat d’oficines està experimentant una recuperació de la seva activitat, després que, en el segon semestre, tant les rendes com les noves contractacions es veiessin afectades. És l’àmbit del retail el que es preveu que sigui el més impactat, i seran els actius amb localitzacions menys demanades els que veuran ajustaments en les seves rendes i en el volum de noves operacions.

Les operacions en terciari comencen a recuperar el ritme al maig
Tant el nombre de nous visats com el nombre de transaccions mostren descensos durant els primers mesos de confinament, ja que va ser pràcticament impossible materialitzar operacions. Tot i així, a partir del maig es registren creixements del 14,9 % en el nombre de visats i del 14,7 % en el volum de transaccions, un canvi de dinàmica que es preveu que es vagi consolidant en els pròxims mesos i que ajudarà a recuperar les dades pre-COVID.

Les naus, el tipus de producte més reforçat després de la crisi sanitària
Segons la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, les naus són la tipologia d’actiu més sol·licitat dins del mercat terciari. En aquest sentit, un 36,9 % dels enquestats creu que la demanda es mantindrà, mentre que un 12,5 % preveu que creixerà, unes dades que reforcen la millor situació en què es troba la logística. D’altra banda, trobem el mercat d’oficines, que es mostra més afectat que el logístic a causa de l’impuls que ha pres el teletreball en els últims mesos i perquè la contractació d’oficines va molt lligada amb el creixement de l’economia i l’ocupació.
Respecte a la ubicació, el centre acull quasi la meitat de la demanda actual, i el segueixen la primera corona i les zones més allunyades. Val la pena destacar que l’augment de la demanda de naus ha influït en el fet que la perifèria guanyi terreny en els pròxims mesos.

Noves tendències en el mercat de terciari
La crisi sanitària també ha provocat el canvi d’algunes tendències en aquest segment de mercat. Per exemple, quasi una quarta part dels APIs entrevistats detecta una reconversió d’ús dels locals, ja que hi ha molta oferta que el mercat no és capaç d’absorbir perquè l’activitat comercial s’ha vist notablement impactada. En aquest sentit, més del 25 % dels professionals han vist com s’ha produït un increment en la demanda de naus i s’ha reduït el de locals.
Finalment, els agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat consideren que, després de la crisi sanitària, la falta de finançament, juntament amb una oferta limitada i una adequació d’espais que doni resposta a la demanda, són els principals obstacles per donar sortida als actius en aquest àmbit terciari.

Pots accedir a l’anàlisi completa de la situació actual del mercat del sòl i terciari després de la crisi sanitària a través d’aquest enllaç:

 

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer multiclient i multiproducte de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de 30 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional multidisciplinari i altament qualificat, l’excel·lència en la gestió, la qualitat del servei adaptat a les necessitats de cada client, la potència comercialitzadora i la innovació tecnològica permeten a Servihabitat convertir-se en un partner estratègic capaç d’aportar solucions diferencials en tot el cicle de gestió d’actius.

Per a més informació:
Eva Anaya / eanaya@tinkle.es / 659 72 04 83
Montse Castellana / mcastellana@tinkle.es / 679 98 33 10
Helena Arnó / harno@tinkle.es / 600 591 801