Els preus del lloguer augmentaran un 2% de mitjana a Espanya en el segon semestre de l’any
 divendres, 20/10/2017

  • La rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya és del 5,5 %, superada per Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears.
  • L’oferta de l’habitatge de lloguer al país es redueix gairebé un 15 % respecte a l’any passat, a causa de l’escurçament dels temps i de l’escassetat de producte disponible.
  • El preu mitjà del lloguer és més elevat a les Illes Balears, la Comunitat de Madrid i al País Basc que a la resta de comunitats.

Barcelona, 20 d’octubre de 2017.- Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, publica el tercer informe sobre el “Mercat de lloguer residencial a Espanya”. L’estudi, que ha estat elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada pel servicer i dels principals portals immobiliaris, posa de manifest el clar optimisme en el sector, tot i que les dades mostren comportaments diferents en funció dels diferents micromercats.

Creix la població espanyola que viu de lloguer en l’última dècada
La major mobilitat geogràfica, l’arrelament de la cultura de lloguer entre els més joves i l’impacte del turisme continuen sent alguns dels factors que estan impulsant el mercat del lloguer a l’alça a Espanya. I és que, segons dades d’Eurostat, el 2016, el 22,2% de la població espanyola vivia en règim de lloguer, una xifra que ha experimentat un notable creixement durant l’última dècada, igual que ha succeït en altres països europeus com Suècia, el Regne Unit, Dinamarca, Grècia i Alemanya.

Si es tenen en compte les dades de les comunitats autònomes, Madrid és la que ha experimentat un creixement més important pel que fa al nombre de llars que resideixen en règim de lloguer des del 2004, per tal com s’hi arriba al 28,9% el 2016 i ocupa el tercer lloc el rànquing, només per darrere dels dos arxipèlags.

Escurçament del temps que es triga a llogar un habitatge a Espanya, amb els joves impulsant aquest segment
Segons la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, gairebé el 70 % dels arrendataris de les zones en què aquests operen tenen entre 26 i 35 anys, i si s’allarga la franja fins als 45 anys, el percentatge total supera el 90%. A més, el 9% de la Xarxa duu a terme les seves operacions amb clients majoritàriament estrangers.

Si ens centrem en el perfil d’habitatge de lloguer, el 51,4% d’aquests es troben en edificis amb 10 habitatges o més, el 66,1% tenen entre 46 i 90 m2 i el 56,4% han estat construïts fa més de 35 anys.

Cal assenyalar que el temps que es triga des que un habitatge es posa al mercat fins que es lloga s’ha reduït d’una mica més de 2 mesos de mitjana a Espanya a 1,7 mesos en tan sols mig any, tot i que a Catalunya i a la Comunitat de Madrid aquest espai temporal és d’un mes i mig com a màxim. A més, en alguns mercats molt actius com les ciutats de Madrid i Barcelona, els temps poden arribar a reduir-se a pocs dies.

Oferta de vivienda en alquiler en EspañaMés de 5 habitatges de lloguer disponibles per cada 1.000 llars a Espanya
L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 97.900 immobles, un 14,5% inferior a les dades de fa un any. Representa 2,5 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,3 per cada 1.000 llars.

Aquesta reducció progressiva al llarg dels últims mesos s’explica per l’escurçament dels temps mitjans en què triga a llogar-se un habitatge, com també per l’escassetat de parc residencial destinat al lloguer.

En províncies com Salamanca, Alacant, Ciudad Real, Segòvia, Burgos i Cantàbria, l’oferta és més abundant, tenint en compte tant la població com el nombre de llars.

En destaquen Andalusia, el País Valencià i Catalunya amb una oferta superior als 13.000 habitatges, encara que també Cantàbria, Castella i Lleó i Castella-la Manxa disposen d’una oferta d’habitatge de lloguer tant per habitant com per llar per damunt de la mitjana espanyola.

Precio medio del alquiler de vivienda en EspañaLes Illes Balears, la Comunitat de Madrid i el País Basc, comunitats on el preu del lloguer és més elevat
El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 620€, un 3,3% superior a fa sis mesos.

Per províncies, a Màlaga, Sevilla, Saragossa o Biscaia s’experimenta una tendència creixent en els preus, i també a les comunitats de Madrid, Catalunya, el País Valencià i les Illes Canàries.

Lideren els preus del lloguer per als habitatges d’entre 80 i 90 m2 les Illes Balears, la Comunitat de Madrid i el País Basc, seguides de Catalunya a la península.

S’espera que en el segon semestre de l’any, la pujada mitjana del preu del lloguer sigui del 2% respecte als sis mesos anteriors. Fins i tot, a l’inici del 2018, la tendència continuarà sent positiva, malgrat que en algunes províncies l’increment estigui estancat.

Catalunya, la Comunitat de Madrid, les Illes Balears i les Canàries mostren rendibilitats superiors a la mitjana
La rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya se situa en el 5,5%, amb comunitats com Catalunya (6,1%), la Comunitat de Madrid (5,8%), les Illes Balears (5,8%) i les Illes Canàries (5,7%) amb rendibilitats brutes mitjanes anuals superiors a la mitjana nacional. Les Canàries és, al seu torn, la comunitat que ha incrementat més la xifra respecte al semestre anterior, per tal com ha passat del 5,4% al 5,7%, mentre que la resta de comunitats han mantingut uns nivells similars. Per províncies, Barcelona, Las Palmas, València, Madrid, Huelva i les Balears són les que presenten una rendibilitat per damunt de la mitjana espanyola, mentre que Ciudad Real, Conca, Lleida i Saragossa es troben just al mateix nivell.

Rentabilidad media del alquiler de vivienda en España

Tenint en compte tots els indicadors, l’evolució del mercat de lloguer a Espanya presenta una tendència positiva, tot i que mostra diferents comportaments en funció de la zona analitzada.

A Madrid i Barcelona, per exemple, es detecta una major activitat que a la resta d’ubicacions, amb increments destacats en els preus i una clara reducció dels temps necessaris per llogar un immoble.

Les propostes destinades a incrementar el parc residencial públic de lloguer contribuiran a un major equilibri entre la compravenda d’habitatges i el lloguer com a opció residencial al país.

Pel que fa a la inversió, l’interès per aquest mercat continua creixent i la yield que s’està exigint ara per ara a les grans operacions que tenen lloc en ciutats com Madrid o Barcelona se situa per sota del 4,5%. Per a Juan Carlos Álvarez, Director General de Negoci Immobiliari de Servihabitat: “El mercat del lloguer està suposant un atractiu per a l’entrada de nous propietaris d’habitatge destinat a aquest fi al nostre país, però la tendència de futur passa per una necessària regulació que protegeixi de la mateixa manera arrendadors i arrendataris. Una regulació que, paral·lelament, hauria d’anar acompanyada d’una forta aposta pel mercat de lloguer per part de les institucions, a través d’una decidida inversió institucional en el mercat de lloguer”.

Per accedir a l’informe, si us plau, visita l’enllaç següent: Mercat de lloguer residencial a Espanya

Sobre Servihabitat
Servihabitat es el servicer de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de més de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Més informació: Teresa Batlle / Eva Anaya -  tbatlle@tinkle.es / eanaya@tinkle.es - 662 31 28 79 / 659 72 04 83