La rendibilitat bruta mitjana de l’habitatge de lloguer a Espanya se situa en el 5,7%
 dijous, 24/05/2018

  • Madrid és l’única comunitat que supera aquesta xifra, amb el 5,9%, i les Illes Balears, les Canàries i Catalunya es troben al mateix nivell que la mitjana.
  • El preu mitjà del lloguer a Espanya pujarà entre l’1,5% i el 2% el primer semestre de l’any.
  • L’oferta d’habitatge de lloguer disponible al país experimenta lleugers descensos a escala general, fruit del dinamisme més gran del mercat.

Barcelona, 24 de maig de 2018.- Els principals indicadors del mercat de lloguer residencial a Espanya mantenen els avanços a escala global, encara que experimenten una certa moderació en els creixements, tal com es desprèn del quart informe sobre el "Mercat de lloguer residencial a Espanya", elaborat per Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat. L’estudi, que ha estat elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada pel servicer i dels principals portals immobiliaris, evidencia la diferència que hi ha entre les poblacions amb mercats més dinàmics i la resta d’ubicacions.

Els joves augmenten la preferència pel lloguer d’habitatges a Espanya
El 22,2% de la població a Espanya viu en règim de lloguer, segons dades Eurostat del 2016, lluny encara del 30,7% de la població de la UE-28 però avançant progressivament. Entre els factors que propicien aquest auge destaquen: el canvi de mentalitat entre la població més jove, l’augment de la mobilitat geogràfica per motius laborals i la dificultat per a emancipar-se i accedir a un habitatge. En aquest sentit, les llars formades per població amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys han augmentat la seva preferència pel lloguer els últims anys, i han passat del 39,3% el 2004 al 52,8% el 2016, d’acord amb l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE. En paral·lel, segons la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, el 73,6% dels demandants d’habitatge de lloguer a Espanya té menys de 35 anys, fet que suposa set dècimes més que fa sis mesos.

Plurifamiliars i amb menys de 90 m2: així són els habitatges principals que es lloguen
Pel que fa a les característiques, el 27% dels habitatges plurifamiliars a Espanya es troben llogats, mentre que en el cas dels unifamiliars suposen tan sols el 13,4%. D’altra banda, la superfície útil majoritària dels habitatges principals és de menys de 90 m2u (74% dels casos). Tenint en compte les llars, aquelles que compten amb algun membre estranger tenen més preferència pel lloguer que per la propietat.

El temps mitjà que es triga a llogar un habitatge a Espanya continua reduint-se
El nombre de mesos que triga a llogar-se un immoble al país manté el descens. Si al març de 2017 se superaven els dos mesos, al cap d’un any aquest temps mitjà és de poc més d’un mes i mig, tot i que el comportament difereix segons les zones. A Andalusia, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana la rotació ha augmentat, mentre que a Catalunya i la resta de comunitats el temps que es triga a llogar un habitatge ha experimentat un increment lleuger. Tot i així, en mercats molt actius, com són les ciutats de Madrid i Barcelona, un habitatge pot trigar pocs dies a llogar-se.

Oferta-habitage-lloguer.jpgEl major dinamisme del mercat genera un escens en el volum d’oferta disponible
L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 90.000 immobles, xifra que suposa una reducció del 8,1% respecte de l’oferta disponible al setembre de 2017. Representa 1,9 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 4,9 per cada 1.000 llars.

Aquesta disminució és un reflex del major dinamisme del mercat i es deu a una disminució dels temps mitjans en què es triguen a llogar els habitatges, així com al manteniment dels contractes per part dels arrendataris, que no canvien amb tanta facilitat de residència per a evitar increments en els pagaments mensuals. Tot i així, en comunitats com Catalunya, Madrid o les Illes Balears, l’oferta ha augmentat gràcies a una presència més gran del perfil inversor, atret per aquest dinamisme.

Catalunya, la Comunitat de Madrid i Andalusia són les comunitats amb una oferta més gran d’habitatges de lloguer, mentre que La Rioja, Navarra i Extremadura, a més de Ceuta i Melilla, són les que disposen d’un volum més baix.

Preu-mitja-lloguer.jpgLa Comunitat de Madrid i les Illes Balears, on més creix el preu mitjà del lloguer
El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 680€, un 9,7% superior a sis mesos enrere, encara que a la Comunitat de Madrid (+14,1%) i a les Illes Balears (+9,9%) aquest increment és encara més gran.

Tot i així, la tendència a l’augment continuat dels preus mitjans s’ha vist moderada en algunes zones, on aquests s’han mantingut o fins i tot han descendit els últims mesos.

Durant el primer semestre de l’any s’espera que en la majoria de províncies els preus es mantinguin o tendeixin a la moderació, i que l’increment mitjà del preu a escala nacional sigui de l’1,5% - 2%.

 

Rendibilitat-mitjana-lloguer.jpgLa rendibilitat del lloguer residencial​ continua avançant, encara que de forma moderada
La rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya se situa en el 5,7%, mantenint la tendència a l’alça, encara que amb un increment general moderat, tant en grans operacions como en altres de més petites. Tot i aquest augment, a les Illes Balears i a Catalunya l’indicador ha descendit.

La Comunitat de Madrid (5,9%) supera la mitjana nacional i les Illes Balears i les Canàries es troben en línia amb aquesta. Per províncies, Girona (6,4%), València (6,3%), Huelva (6,1%), Cadis (5,9%), Madrid (5,9%), Barcelona (5,8% ) i Saragossa (5,8%) superen la dada nacional.

En definitiva, el mercat de lloguer mostra símptomes de millora, encara que els indicadors experimenten creixements més moderats que en semestres anteriors.

Les diferències entre les poblacions amb mercats més dinàmics (poblacions de més de 300.000 habitants) i la resta continuen incrementant-se. En les primeres, s’estan escurçant els temps mitjans per a llogar un habitatge, hi ha una manca d’oferta i s’està reduint la rendibilitat que exigeixen els inversors.

L’aposta per propostes destinades a incrementar el parc residencial públic de lloguer continuarà contribuint a minorar la taxa d’esforç mensual de les llars, tot i que en paral·lel segueix sent necessària una professionalització més gran del sector, de manera que continuï incrementant-se el nombre i la importància de grans empreses destinades a gestionar volums elevats d’habitatges de lloguer (socimis destinades al residencial) donant entrada, al mateix temps, a inversors més petits.

Quant al paper de l’inversor en aquest sector, per a Juan Carlos Álvarez, Director General de Negoci Immobiliari de Servihabitat, a mitjà termini “els inversors institucionals amb perfil de llarg termini optaran per invertir en residencial de lloguer. Entre els avantatges que poden trobar en el mercat residencial de lloguer destaquen les rendibilitats interessants, així com el volum del mercat, molt més gran que el d’altres tipologies immobiliàries. Des de la nostra òptica, com a primer servicer que aposta decididament per la gestió de carteres residencials de lloguer i que, a més, gestiona la cartera més gran d’Espanya, la principal dificultat amb què es poden trobar és la mateixa gestió d’aquests immobles, però aquest obstacle creiem que queda superat gràcies a les capacitats que hem desenvolupat des de Servihabitat, que ens permeten gestionar de forma eficient grans volums de carteres residencials de lloguer dispersos per tot el territori”.

Per últim, cal destacar que la influència del lloguer turístic està molt localitzada en certes zones, especialment a Barcelona, Màlaga i Sevilla. Fins i tot, en algunes comunitats, l’oferta i la demanda creixent d’aquest tipus de lloguer ha propiciat el desenvolupament d’una regulació específica per a aquests.

Per a accedir a l’informe, si us plau, visita: Mercat de Lloguer Residencial a Espanya

Sobre Servihabitat
Servihabitat és un dels principals servicers de prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de més de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Per a més informació: Teresa Batlle / Eva Anaya -  tbatlle@tinkle.es / eanaya@tinkle.es - 662 31 28 79 / 659 72 04 83