La rendibilitat bruta mitjana de l’habitatge de lloguer a Espanya se situa en el 5,4%
 dimecres, 31/05/2017

  • Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears superen aquesta mitjana nacional.
  • El preu de l’habitatge de lloguer augmentarà entre el 4% i el 5% al tancament del primer semestre del 2017.
  • 2,5 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,8 disponibles per cada 1.000 llars de mitjana en el país.
  • Més del 70% dels demandants són joves d’entre 26 i 35 anys.

Barcelona, 31 de maig de 2017.- Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, publica el seu segon informe sobre el «Mercat de lloguer residencial a Espanya». L’estudi, que ha estat elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada pel servicer i dels principals portals immobiliaris, fa palesa l’evolució positiva del mercat de lloguer a Espanya, tal com apunten els indicadors principals, si bé convé diferenciar tres zones: Madrid, Barcelona i les seves corones metropolitanes, amb unes rendes que experimenten recorreguts a l’alça i on la demanda hi és sostinguda; les ciutats amb més de 300.000 habitants, amb increments notables però més moderats de l’activitat; i la resta d’ubicacions, amb un creixement que pot arribar a ser inexistent.

El 72,1% dels llogaters tenen entre 26 i 35 anys
Diversos factors apunten que la tendència al creixement del mercat del lloguer a Espanya pot ser sostenible en el temps. Entre ells, destaquen: una major mobilitat geogràfica, que tendeix a la concentració en el centre de les grans ciutats, a causa de la demanda d’ocupació; la manca d’habitatge d’obra nova en algunes localitzacions; l’accés limitat al crèdit per a la compra d’habitatge; i el canvi de mentalitat experimentat, principalment, entre els més joves. En aquest marc es configura el mercat del lloguer a Espanya, on el 22,5% dels habitatges principals es troben llogats, fet que suposa un total de gairebé 4,2 milions d’immobles.

Si bé és cert que la població espanyola que viu de lloguer (21,8%) es troba lluny encara de la mitjana de la UE28 (30,5%), aquesta ha experimentat un augment notable, corresponent al 12,4%, en menys de deu anys. I si s’observa l’evolució de les llars que viuen de lloguer al país a preu de mercat, convé assenyalar-ne el notable creixement, que ha passat del 13% del total nacional el 2005 al 17,3% el 2016, i amb nivells de població resident en aquest tipus de règim semblant a la de països com Itàlia, Noruega o França.

Per a Juan Carlos Álvarez, Director General de Negoci Immobiliari de Servihabitat: “Des de la Companyia apostem decididament per aquest mercat, sobretot en els últims anys, en els quals hem ampliat la nostra cartera de lloguer fins a més de 60.000 actius. De totes maneres, la nostra gestió s’ha de fer d’acord amb les noves necessitats que ens planteja la demanda, i és que observem que els perfils dels usuaris finals han evolucionat força respecte a temps enrere: ara, més del 70% dels arrendataris de les zones on operen els nostres APIs tenen entre 26 i 35 anys. Les seves condicions laborals, que requereixen generalment una major mobilitat geogràfica, així com la consolidació dels nous models de família, estan impulsant el lloguer a l’alça”.

Construït fa més de 35 anys, amb menys de 90 m2u i unipersonal: així és el perfil de l’immoble de lloguer a Espanya
El 30% de les llars que viuen de lloguer a Espanya són unipersonals, seguides de les formades per parelles amb fills (27,6%) i, en tercera posició, per les parelles sense fills, que ja en suposen el 17,5%. Cal destacar que el 27,5% de la Xarxa d’agents col•laboradors (APIs) de Servihabitat que ha participat en l’estudi duen a terme operacions de lloguer majoritàriament amb estrangers, xifra que s’ha més que doblat respecte a les dades del 2016.

A més, el perfil tipus de l’habitatge de lloguer a Espanya és el que es troba en un edifici amb 10 habitatges o més, té menys de 90 m2u i ha estat construït abans del 1981. Pel que fa als habitatges més demanats, si es troben en alçada han de disposar de dos dormitoris; si es tracta d’un unifamiliar adossat, de tres;, i, en el cas dels aïllats, de quatre dormitoris.

Cal assenyalar que des que un habitatge es posa al mercat fins que es lloga passen una mica més de dos mesos de mitjana a Espanya, si bé és cert que a Catalunya i a la Comunitat de Madrid aquest temps supera lleugerament el mes i mig. De tota manera, en mercats molt actius com poden ser Madrid i Barcelona, els temps mitjans es poden arribar a reduir a pocs dies.

Oferta d'habitatge de lloguer a EspanyaDos habitatges i mig disponibles per cada 1.000 habitants a Espanya
L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 106.700 immobles. Representa 2,5 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,8 per cada 1.000 llars.

En províncies com Alacant, Salamanca i Segòvia, l’oferta hi és més abundant, tant si es té en compte el parc d’habitatges com la població i el nombre de llars.

Destaquen la Comunitat Valenciana i Andalusia amb una oferta de 20.000 habitatges o fins i tot més. També superen la mitjana espanyola d’oferta d’habitatge de lloguer tant per habitant com per llar les comunitats de Castella i Lleó, Cantàbria i Castella-la Manxa.

Preu mitjà del lloguer d'habitatgeBalears, Barcelona i Madrid, les províncies que s’encareixen més
El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 600€.

Per províncies, les Balears, Barcelona i Madrid són les que presenten uns increments del preu del lloguer més acusats, marcats per l’evolució de les dues grans urbs.

S’espera que en els propers mesos el preu del lloguer continuï a l’alça, i tancar el primer semestre de l’any amb un augment mitjà d’entre el 4% i el 5%.

 

Rendibilitat del 5,4%, encapçalada per Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Balears
La rendibilitat bruta mitjana a Espanya per a un habitatge de lloguer se situa en el 5,4%, amb comunitats com Catalunya (5,9%), la Comunitat de Madrid (5,6%) i les Illes Balears (5,6%) amb rendibilitats brutes anuals superiors a la mitjana nacional. Tot i això, el País Basc és la comunitat que més ha incrementat la xifra respecte al semestre anterior, passant del 3,9% al 4,2%.

Rendibilitat mitjana del lloguer d'habitatge a Espanya

Amb tot, l’evolució del mercat de lloguer en els últims mesos continua sent positiva, malgrat que la tendència creixent d’aquest segment no és uniforme arreu del territori. Convé destacar que s’espera que el preu continuï incrementant-se en els pròxims sis mesos entre un 2,5% i un 5%, en funció de les ubicacions, i que la yield exigida per part dels inversors és d’entre un 4% i un 4,5% a les localitzacions prime. La demanda, que continua sent molt elevada, i l’oferta, que de vegades no presenta la flexibilitat necessària per cobrir-la, seran dos dels indicadors que caldrà analitzar per seguir establint el pols del mercat de lloguer, que apunta a una tendència positiva.

Per accedir a l’informe, si us plau, visita l’enllaç següent: Mercat de lloguer residencial a Espanya

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de més de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Més informació: Teresa Batlle / Eva Anaya -  tbatlle@tinkle.es / eanaya@tinkle.es - 662 31 28 79 / 659 72 04 83