Els preus del lloguer augmentaran al voltant del 2%, un creixement més moderat respecte a semestres anteriors
 dimecres, 24/10/2018

  • La rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya és del 5,6% superada per Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia.
  • L’oferta d’habitatge de lloguer ha experimentat un increment del 7% respecte a l’any passat, arribant gairebé als 105.000 habitatges disponibles.
  • El preu mitjà del lloguer és més alt a la Comunitat de Madrid, Illes Balears, País Basc, Catalunya, Illes Canàries i Ceuta.

Barcelona, 24 d’octubre de 2018.- Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, publica el cinquè informe sobre el “Mercat de lloguer residencial a Espanya”. L’estudi, que ha estat elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d’actius de lloguer gestionada pel servicer i dels principals portals immobiliaris, posa de manifest que el mercat de lloguer residencial continua presentant uns indicadors que reflecteixen la seva bona marxa, tot i que es preveu que s’iniciï un període d’estabilització.

Continua augmentant la població espanyola que viu de lloguer, sobretot entre els joves
Segons dades d’Eurostat, al 2017, el 22,9% de la població espanyola vivia en règim de lloguer, en comparació amb el 22,2% del 2016. Els nous resultats mostren com al 2017 ha continuat la progressió creixent de la població que resideix de lloguer a preu de mercat, que ha passat a representar el 14,3% davant del 10,0% de 2004.

Si es tenen en compte les dades dels arrendataris, és molt rellevant com la població més jove es decanta cada cop més pel lloguer com a opció residencial. Vora la meitat de les llars entre 16 i 29 anys resideixen en règim de lloguer a preu de mercat, passant del 47,8% registrat el 2016 al 48,9% actual.

Perfil dels habitatges principals llogats: plurifamiliar, al voltant de 75 m2 i amb inquilins menors de 35 anys
Segons la Xarxa d’agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, el percentatge dels menors de 35 anys que viuen de lloguer és de 69,5%. Aquest percentatge pujava a un 73,6% del total al març d’aquest any. D’aquesta manera, aquest semestre s’incrementa el percentatge dels qui tenen entre 36 i 45 anys en 2,5 punts percentuals.

Si ens centrem en el perfil d’habitatge de lloguer, el 27,6% dels habitatges principals plurifamiliars a Espanya es troben en règim de lloguer i, en cas dels unifamiliars suposa el 13,8%. A més, el 48,9% té una superfície útil de menys de 75 m2, mentre que un 36,5% té entre 76 i 105 m2.

El temps mitjà per llogar un habitatge a Espanya augmenta lleugerament
El nombre de mesos que triga a llogar-se un immoble (temps mitjà) a Espanya ha experimentat un lleuger augment, passant d’1,67 mesos al març del 2018 a 1,77 a setembre. Tot i així, aquest canvi de tendència no es veu reflectit a la Comunitat de Madrid i Catalunya, on el temps mitjà de lloguer per un habitatge continua descendint a menys d’un mes i mig (1,41 i 1,44 respectivament).

Oferta d'habitage lloguer

Gairebé 6 habitatges de lloguer disponibles per cada 1.000 llars a Espanya
L’oferta d’habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 104.740 immobles, un 7% superior a les dades de fa un any i un 16,4% superior respecte als de març de 2018. Representa 2,2 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 5,7 per cada 1.000 llars.

Aquest canvi de tendència en l’oferta disponible podria explicar-se per un lleuger augment en el temps mitjà en el que es lloga un habitatge o l’opinió que es té sobre el volum d’operacions durant el proper semestre.

Els punts en els que més s’ha deixat notar aquest increment respecte a les xifres estimades fa un any són, en aquest ordre, les Illes Balears, Catalunya, la Comunitat de Madrid i les Illes Canàries.

En destaquen Catalunya, Andalusia i la Comunitat de Madrid amb una oferta superior als 18.000 habitatges, encara que també Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears disposen d’una oferta d’habitatge de lloguer tant per habitant com per llar per damunt de la mitjana espanyola.

Preu mitja del lloguer

La Comunitat de Madrid, les Illes Balears i el País Basc, és on més creix el preu mitjà del lloguer
El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 710€, un 4,41% superior a sis mesos enrere.

En general, les comunitats que conserven una tendència al manteniment de preus són Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, País Basc i les dues ciutats autònomes. A la resta de comunitats, les previsions per als propers mesos continuen sent alcistes.

Lideren els preus del lloguer per aquesta tipologia d’habitatges la Comunitat de Madrid, les Illes Balears i el País Basc, seguides de Catalunya, Ceuta i les Illes Canàries.

S’espera que l’increment mitjà del preu durant els sis mesos següents sigui de l’1,5% - 2%, sustentat encara pels mercats de les grans ciutats i les seves àrees metropolitanes, així com els principals mercats de costa.

Castella-La Manxa, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia mostren rendibilitats superiors a la mitjana

La rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya se situa en el 5,6%, en comunitats com Castella-La Manxa (5,7%), la Comunitat Valenciana (5,7%) i la Regió de Múrcia (5,9%) amb rendibilitats brutes mitjanes anuals superiors a la mitjana nacional. Per províncies, Huelva, Las Palmas i València es mantenen amb rendibilitats per sobre de la mitjana nacional, a les quals se sumen Sòria, Ciudad Real, Toledo i Múrcia.

Rendabilitat mitjana

Tenint en compte tots els indicadors, es pot concloure que la marxa del mercat de lloguer a Espanya continua reflectint una bona evolució, tot i que després d’uns quants semestres d’expectatives de creixement contínues en quasi tots ells, alguns mostren un lleuger esgotament.

Per una banda, el canvi de tendència que es detecta en el volum de l’oferta té la seva explicació en vàries causes. Entre elles es destaca el fet que a hores d’ara els propietaris d’immobles els posen al mercat immediatament i que la distància que hi ha entre el preu al qual l’arrendador vol llogar i el que el futur llogater està disposat a pagar ha crescut de forma lleugera respecte dels semestres anteriors.

Per l’altra, el preu de l’habitatge de lloguer ha crescut de manera ininterrompuda des de fa més de tres anys i aquest augment dels preus està tensant més el mercat, de manera que els inquilins estan cada vegada menys disposats a incrementar l’esforç financer que efectuen.

En aquest sentit, Juan Carlos Álvarez, Director General de Negoci Immobiliari de Servihabitat, considera que “els nous resultats mostren com al 2017 ha continuat la progressió creixent de la població a residir de lloguer. El canvi de mentalitat entre la població més jove, la mobilitat geogràfica laboral i la major dificultat per emancipar-se i accedir a un habitatge en propietat són tres dels factors que estan propiciant aquest auge. Però ara mateix aquest mercat està en tensió per l’oferta i la demanda, situació que es tradueix en un augment de preus progressius en els últims anys”. En aquesta línia, Álvarez apunta que “la solució passa per trobar fórmules per augmentar l’oferta amb la finalitat d’estabilitzar i adequar un mercat que té recorregut a Espanya”.

Per accedir a l’informe, si us plau, visita el següent enllaç: Mercat de lloguer residencial a Espanya

Sobre Servihabitat

Servihabitat és un dels principals servicers de prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de més de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Per a més informació:

Montse Castellana (mcastellana@tinkle.es / 679 98 33 10) o Eva Anaya (eanaya@tinkle.es / 659 72 04 83)