Per al 2015 es preveuen més de 400.000 compravendes d’habitatges a Espanya, cosa que significarà un increment interanual del 26,6%
 dilluns, 19/10/2015

  • Al llarg d’aquest any, l’estoc residencial es reduirà en un 31,5% a escala nacional i s’espera que s’enllesteixin més de 50.000 habitatges
  • El preu mitjà de l’habitatge espanyol s’apreciarà al voltant d’un 2,5% el 2015, i es preveu un augment del 6% el 2016
  • Aquestes dades es desprenen del primer informe de mercat residencial a Espanya elaborat per Servihabitat Trends, l’observatori d’anàlisi i estudis del servicer

Servihabitat, servicer independent per a la gestió d’actius financers i immobiliaris, ha presentat les conclusions de l’informe “Mercat Residencial a Espanya. Situació actual i perspectives”. Aquest estudi és el primer que ha dut a terme l’observatori Servihabitat Trends, que neix amb l’objectiu d’analitzar l’evolució i les previsions del sector financer i immobiliari del país.

Entre les conclusions principals de l’estudi, s’apunta que s’està registrant un procés de normalització gradual del mercat residencial espanyol amb un increment del volum de compravendes i una progressiva apreciació de preus de l’habitatge.

Augmenta un 26,6% el volum de compravendes
Segons Servihabitat Trends, les compravendes d’habitatge al llarg del 2015 arribaran a més de 400.000, cosa que significa un increment interanual del 26,6%. S’espera que continuï aquesta tendència alcista el 2016 amb una mica més de 460.000 habitatges venuts, un augment del 14,5% respecte d’aquest any.

Si s’analitza el comportament esperat per als pròxims mesos, serà a les illes Canàries, la Comunitat de Madrid, el País Basc i La Rioja on s’incrementi més l’activitat compradora, amb variacions interanuals positives superiors al 20%, tant el 2015 com el 2016.

Si es té en compte la tipologia d’habitatge, l’habitatge en altura que es demanarà com a primera residència tindria 3 dormitoris i comptaria amb una superfície d’entre 90 m²c i 100 m²c. En el cas de l’habitatge de vacances en alçada, els dormitoris es redueixen a 1 o 2, i la superfície estaria compresa entre els 50 m²c i els 65 m²c.

Així mateix, l’estudi conclou que el mercat d’habitatge de vacances està especialment actiu a la costa alacantina, la Costa del Sol, les illes Balears i les Canàries, i en algunes zones de la Costa Brava.

Previsió del nombre de compravendes d’habitatge el 2015 i el 2016 per comunitat autònoma (taula 8)

Previsio nombre compravendes 2015-16.jpg

L’estoc residencial en descens i un augment consegüent de la producció
Segons les conclusions del mateix estudi, l’estoc residencial es reduirà dels 675.411 habitatges que hi havia el 2014 als 462.658 que es preveuen per al 2015, un descens del 31,5%. Per al 2016 es considera que continua la tendència a la baixa fins a arribar als 349.377, un -24,5% respecte d’enguany.

Les comunitats autònomes que actualment acumulen el major percentatge d’estoc són la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa i es calcula que el 2016 sumaran gairebé la meitat del total de l’estoc. Després d’aquestes dues comunitats hi ha Andalusia, Castella i Lleó i la Regió de Múrcia, on la concentració d’aquest estoc continuarà sent també rellevant en els mesos vinents.

Segons les previsions, en pràcticament la resta d’autonomies l’estoc que hi romangui podria anomenar-se estoc tècnic, ja que seria l’habitual en una situació normalitzada de mercat.

Davant d’aquesta situació, la producció ha començat a incrementar-se en àrees encara molt localitzades, amb focus en zones prime de primera i segona residència, on les característiques de l’estoc no satisfan les preferències de la demanda o amb estoc ja inexistent. Aquesta gradual recuperació del mercat comportarà que iniciïn les seves obres al voltant de 35.000 habitatges aquest any 2015, i que s’acabi la construcció de més de 50.000. No obstant això, encara hi ha regions amb elevats nivells d’estoc en què la recuperació del mercat haurà d’esperar un temps.

S’estima que són quatre les comunitats autònomes que concentren el 57,1% del mercat d’habitatge iniciat. Es tracta de la Comunitat de Madrid, Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana. Aquesta concentració serà molt similar el 2016.

Previsió d’estoc d’habitatge el 2015 i el 2016 per comunitat autònoma (taula 3)

Previsio d'estoc d'habitatge 2015-16.jpg

El preu de l’habitatge residencial a Espanya serà un 6% superior el 2016
El mateix estudi recull que els repunts previstos en el preu de l’habitatge seran un indicador clar dels símptomes de recuperació del sector. En aquest sentit, s’estima un increment del valor mitjà de les compravendes d’habitatges d’un 2,6% per a aquest any i un 6,3% per al 2016.

Aquesta recuperació en el preu es farà més palesa en termes percentuals en comunitats com Cantàbria, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, mentre que el 2016 destacaran els increments que es produiran a Galícia, la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia, Aragó i Extremadura.

Pel que fa al rang de preus al qual es compraran habitatges, la major part de les operacions de compra d’habitatges de primera residència se situaran entre els 79.000 € i els 167.000 €, en funció de la localització geogràfica del producte. Tot i així, es calcula que el preu mínim al qual es tancaran operacions és de 15.000 € i el màxim, de 3,5 M €.

Previsió del valor mitjà de les compravendes d’habitatges el 2015 i el 2016 per comunitat autònoma (taula 15)

Previsio valor mitja compravendes 2015-16.jpg

El lloguer guanya terreny com a opció residencial
Si ens centrem en l’evolució del mercat de lloguer, en els últims anys se n’ha incrementat el pes com a opció residencial per als espanyols. L’informe revela que es pot registrar un increment en el nombre d’operacions de lloguer en el proper semestre, i per tant s’espera que el mercat de lloguer continuarà guanyant terreny, sobretot entre la població més jove i en el seu primer accés a l’habitatge.

El preu del lloguer mitjà a Espanya se situa en els propers mesos entre els 360 €/mes i els 600 €/mes, amb mínims de 100 €/mes i màxims de 3.000 €/mes, segons les zones.

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Per més informació:
Mariona Puig / Anna Viladot / Montse Castellana
662 33 36 82 / 607 26 30 27 / 679 98 33 10

mpuig@tinkle.es/aviladot@tinkle.es/mcastellana@tinkle.es