Les compravendes d’habitatges creixeran més d’un 15% a Espanya el 2017, i superaran les 465.500 unitats venudes
 dimarts, 11/07/2017

  • Els indicadors principals que analitzen la marxa del mercat mostren una clara recuperació del sector el 2017, encara que convé analitzar els diferents micromercats.
  • El preu de l’habitatge pujarà més d’un 4% aquest any de mitjana a Espanya, amb les Balears, el País Basc i la Comunitat de Madrid amb els valors mitjans de compravendes més elevats.
  • Els habitatges iniciats creixeran un 15,3% de mitjana a Espanya, els acabats més d’un 20% i l’estoc d’obra nova es reduirà un 17,8%.
  • La rendibilitat bruta mitjana per a un habitatge de lloguer és del 5,4%.

Barcelona, 11 de juliol de 2017.- El mercat residencial espanyol mostra clars signes de recuperació el 2017, tal com es pot apreciar en l’evolució que presenten els diferents indicadors en el quart informe sobre el “Mercat residencial a Espanya”, elaborat per Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des Servihabitat. Seguint la tendència de creixement moderat que ja es va experimentar l’any passat, convé analitzar els diferents micromercats per establir el pols del mercat en el seu conjunt. Per a Julián Cabanillas, Conseller Delegat de Servihabitat: «El procés de normalització del mercat, amb un increment en la pressió de la demanda i la pujada de preus consegüent, no s’està produint de manera homogènia en el territori; per tant, convé analitzar els diferents avenços segons cada àrea en concret, tal com es desprèn de l’estudi. En conjunt, podem afirmar que el 2017 tots els indicadors mostren un creixement sostenible i consolidat del sector, encara que a diferents ritmes».

Les compravendes creixen a un nivell del 15,2% aquest any
Segons l’informe, la demanda continua a l’alça aquest 2017 a causa de: l’estabilitat laboral i l’augment dels ingressos a les llars; la major concessió de crèdit hipotecari; l’increment de la demanda per inversió que, tal com es reflecteix a l’estudi, suposa ja entre el 20% (habitatge habitual) i el 22% (habitatge vacacional) de les operacions que es realitzen a Espanya, i el creixement de l’oferta i de la demanda d’obra nova, que està provocant un avenç en les vendes per part de les llars que fa temps que esperen la sortida al mercat d’aquest tipus de producte per prendre la seva decisió de compra.

Aquests i altres factors expliquen la tendència a l’avanç en el nombre d’operacions de compravenda previstes per al 2017: un 15,2% més que l’any passat, amb la qual cosa se superen les 465.500 operacions.

Compravenda d'habitatges a Espanya

Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid són les que experimentaran un major nombre de transaccions, malgrat que Extremadura (+27,1%), Cantàbria (+26,7%) i Aragó (+22,5%) són les que més creixen respecte a les dades del 2016.

Els habitatges de segona mà són els que estiren el sector, segons la Xarxa d’agents col•laboradors (APIs) de Servihabitat, ja que protagonitzen més del 70% de les operacions, tant en el cas de l’habitatge habitual com en el vacacional.

Pel que fa al temps mitjà de venda dels habitatges, en el cas de l’habitatge habitual, aquest arriba gairebé als 7 mesos i, en el vacacional, supera lleugerament els 9 mesos.

Destaca el fet que més de la meitat dels compradors d’habitatge habitual té una edat compresa entre els 36 i els 45 anys, que en el cas de l’habitatge vacacional és d’entre 46 i 55 anys.

Avenços superiors al 15% tant en els habitatges iniciats com en els acabats i en els projectes visats
El volum d’oferta d’obra nova manté la tendència a l’alça, tal com es pot apreciar en els diferents indicadors. Servihabitat Trends preveu que els habitatges iniciats creixin un 15,3% aquest any, amb la qual cosa superaran els 75.500 immobles. Per la seva banda, el 2017 finalitzaria amb més de 48.500 habitatges acabats, fet que suposa un increment del 20,2% respecte a l’any anterior. Pel que fa als projectes visats, l’estimació és que aquest exercici acabi amb gairebé 116.000 unitats, un avanç del 25,9% interanual.

Habitatges iniciats iniciadas a Espanya

Així doncs, analitzant l’evolució de l’oferta d’obra nova, convé destacar que la reactivació de l’activitat promotora s’està produint de manera moderada, tot i que l’activitat és més notòria a Madrid, Barcelona i les seves corones metropolitanes, i en altres capitals com Bilbao, Sevilla i Màlaga. La majoria de les vegades, es tracta de projectes petits o mitjans de venda sobre plànol, tot i que cada vegada s’està percebent un major nombre d’operacions de grans dimensions. A més dels grans nuclis de població, algunes localitats més tradicionals i consolidades d’habitatge vacacional, com les de les Illes Balears, la Costa del Sol i la Costa Blanca, destaquen entre els mercats més actius pel que fa a l’inici d’habitatges, tot i que encara hi ha localitzacions on l’estoc no s’ha absorbit i en què no es perceben nous projectes.

Per comunitats, a Madrid, Catalunya i Andalusia és on es preveu un major volum d’habitatges iniciats aquest any, i se suma a aquesta llista la Comunitat Valenciana en el cas dels acabats. A més, a nivell percentual, la Comunitat de Madrid és també la que creix més respecte a l’any passat pel que fa a l’inici de nous projectes, un 37,3% concretament.

L’estoc d’habitatge nou es redueix un 17,8%, tot i que no s’absorbeix de manera homogènia
El volum d’estoc residencial es continua drenant i s’estima que baixarà un 17,8% al tancament d’aquest any respecte al 2016, fins a situar-se en la xifra de 324.000 habitatges. Convé, però, analitzar aquest indicador per zones, ja que el ritme d’absorció no és uniforme arreu del territori.

Estoc d'obra nova a Espanya

A la Comunitat de Madrid, les Illes Balears o Catalunya es percep l’existència d’estoc tècnic, tenint en compte el que suposa el volum d’estoc disponible davant del volum de població. En aquestes comunitats, s’està reactivant progressivament l’inici d’obres. D’altra banda, en els mercats amb volums de població més petits o en aquells on destaca l’habitatge vacacional, l’estoc s’està reduint més lentament.

A Espanya, hi ha de mitjana gairebé 70 habitatges en estoc per cada 10.000 habitants. A Castella-la Manxa, la Rioja i el País Valencià se supera àmpliament aquesta mitjana, mentre que a la Comunitat de Madrid, les Illes Balears, Extremadura i Catalunya és molt més reduïda.

El valor de les compravendes d’habitatge augmenta un 4,1% el 2017, tot i que no de manera uniforme
La pressió exercida per la demanda sobre el mercat continuarà impulsant els preus a l’alça, encara que de manera moderada i no homogènia arreu del país. Concretament, el 2017 s’espera un increment mitjà del valor de les compravendes del 4,1% a Espanya, amb comunitats com les Illes Balears, el País Basc i la Comunitat de Madrid amb els majors valors absoluts. Navarra, la Comunitat de Madrid i les Illes Canàries són les que creixen més respecte a l’any passat. Per ciutats, destaquen els avenços de Madrid i Barcelona, per sobre de la resta del territori, així com Màlaga, Sevilla o València. També comencen a registrar creixements algunes localitats d’habitatge vacacional tradicional de la Costa del Sol, la Costa Blanca i els dos arxipèlags. A la resta, els repunts seran menys significatius o fins i tot inexistents.

El lloguer puja de mitjana entre un 4% i un 5% al tancament del primer semestre
Per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 el preu del lloguer se situa en els 600€, tot i que a les Illes Balears, la Comunitat de Madrid i el País Basc, entre altres comunitats, se supera aquesta mitjana. Segons l’informe elaborat per Servihabitat Trends, el preu del lloguer d’habitatges continuarà la tendència a l’alça i es preveu que experimenti una pujada d’entre el 4% i el 5% de mitjana a Espanya al tancament del primer semestre. En els següents sis mesos, es continuarà incrementant entre un 2,5% i un 5%, en funció de les ubicacions.

L’oferta mitjana de lloguer a Espanya és de 2,5 habitatges per cada 1.000 habitants i 5,8 per cada 1.000 llars. Destaquen la Comunitat Valenciana i Andalusia amb una oferta de 20.000 habitatges o fins i tot més. També superen la mitjana espanyola d’oferta d’habitatge de lloguer tant per habitant com per llar les comunitats de Castella i Lleó, Cantàbria i Castella-la Manxa.

Rendibilitat mitjana del lloguer d'habitatge a Espanya

Per la seva banda, la rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya se situa en el 5,4%, amb comunitats com Catalunya (5,9%), la Comunitat de Madrid (5,6%) i les Illes Balears (5,6 %) amb rendibilitats brutes mitjanes anuals superiors a la mitjana nacional. Tot i així, el País Basc és la comunitat que ha incrementat més la xifra respecte al semestre anterior, ja que ha passat del 3,9% al 4,2%.

L’estudi mostra l’evolució positiva del mercat de lloguer a Espanya, tal com assenyalen els indicadors principals, si bé convé diferenciar tres zones: Madrid, Barcelona i les seves corones metropolitanes, amb unes rendes que experimenten recorreguts a l’alça i on la demanda hi és sostinguda; les ciutats amb més de 300.000 habitants, amb increments notables però més moderats de l’activitat, i la resta d’ubicacions, amb un creixement que pot arribar a ser inexistent.

La demanda, que continua sent molt elevada, i l’oferta, que de vegades no presenta la flexibilitat necessària per cobrir-la, seran dos dels indicadors que caldrà analitzar especialment. Tal com apunta Juan Carlos Álvarez, Director General de Negoci d’Actius Immobiliaris de Servihabitat: «Des de la Companyia apostem decididament per aquest mercat, sobretot en els últims anys, en els quals hem ampliat la nostra cartera de lloguer a més de 60.000 actius. De totes maneres, la nostra gestió s’ha de fer d’acord amb les noves necessitats que ens planteja la demanda, i és que observem que els perfils dels usuaris finals han evolucionat força respecte a temps enrere: ara, més del 70% dels arrendataris de les zones on operen els nostres APIs tenen entre 26 i 35 anys. Les seves condicions laborals, que requereixen generalment una major mobilitat geogràfica, així com la consolidació dels nous models de família, estan impulsant el lloguer a l’alça».

El comprador estranger manté la presència en el mercat residencial espanyol
Segons la Xarxa d’agents col•laboradors (APIs) de Servihabitat, el 30% de les operacions de compravenda d’habitatge vacacional realitzades a Espanya han estat dutes a terme per estrangers. Si ens centrem en l’habitatge habitual, aquest perfil ha protagonitzat el 20,2% de les transaccions.

Deu províncies disposen de percentatges d’adquisicions d’habitatge realitzades per part d’estrangers sobre el total d’operacions de compravenda per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en el 17,1% el 2016 segons el Ministeri de Foment. Es tracta d’Alacant (49,7%), Santa Cruz de Tenerife (46,6%), Màlaga (37,7%), les Illes Balears (37%), Las Palmas (33,2%), Girona (31,1%), Múrcia (25,5%), Almeria (21,9%), Tarragona (17,6%) i Castelló (17,4%). Així, les Illes Canàries (39,4%), les Balears (37%), el País Valencià (33,5%), la Regió de Múrcia (25,5%) i Andalusia (17,8%) són les comunitats amb percentatges de compres per part d’estrangers superiors a la mitjana espanyola.

Sobre el total, el 94,8% de les adquisicions han estat portades a terme per residents i el 5,2% per no residents.

Els britànics continuen sent la nacionalitat principal que més operacions ha protagonitzat, seguits dels francesos, els alemanys, els suecs i els belgues.

Tot i així, l’evolució que es preveu per al mercat residencial espanyol en el seu conjunt presenta perspectives positives segons l’informe sobre el «Mercat residencial a Espanya» de Servihabitat Trends, ja que dibuixa un panorama optimista que convé analitzar per zones, tal com mostren els indicadors principals que mesuren la marxa del mercat.

Per accedir a la versió completa de l’informe, si us plau, visiteu els enllaços següents:

 

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de més de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Més informació:
Teresa Batlle / tbatlle@tinkle.es / 662 312 879
Eva Anaya / eanaya@tinkle.es / 659 720 483