La compravenda d’habitatges augmentarà un 10% interanual a Espanya el 2016 i arribarà a més de 440.000 unitats venudes
 dimecres, 01/06/2016

  • L’augment de la demanda, la reactivació de l’activitat inversora i la millora en l’accés al finançament hipotecari, entre els principals factors que estan motivant el creixement.
  • La previsió per a aquest any és que l’estoc d’obra nova segueixi ajustant-se i disminueixi un 25% fins als 367.500 habitatges al final del 2016.
  • El preu de l’habitatge consolida la seva tendència positiva, i l’exercici acaba amb un increment mitjà del 3,8%.

Segons que es desprèn del segon informe “Mercat residencial a Espanya”, elaborat per Servihabitat, servicer independent de referència per a la gestió d’actius financers i immobiliaris, la recuperació del mercat residencial espanyol es consolida a ritmes moderats però sostinguts. L’estudi, dut a terme per l’Observatori Servihabitat Trends amb l’objectiu d’analitzar l’evolució i les previsions del sector immobiliari del país, confirma que algunes zones van presentar clars símptomes de recuperació el 2015, amb la qual cosa es va experimentar una significativa millora que es preveu que continuï en el present exercici. L’augment de l’activitat de compravenda d’habitatges, juntament amb una reducció gradual de l’estoc d’obra nova, són dos dels diversos indicadors que confirmen aquesta tendència.

Increment proper al 10% del volum de compravendes per al 2016
L’augment del volum de compravendes es va mantenir constant el 2015 i s’espera que aquest any continuï el ritme de creixement registrat fins ara, marcat per l’empenta de l’increment de la demanda sobre el mercat. Concretament, per al 2016, l’augment de les operacions s’estima proper al 10% interanual, cosa que suposarà un total de més de 440.000 habitatges venuts, segons la previsió que mostra l’informe.

Aquest avanç, entre altres, es produeix pels factors següents: l’activació de la demanda estancada dels últims anys, l’augment de l’activitat inversora aprofitant l’atractiu del mercat espanyol i la reactivació del finançament hipotecari per part de les entitats bancàries amb una conjuntura positiva de l’euríbor.

Pel que fa a la tipologia d’actius immobiliaris, l’evolució alcista en el volum de compravendes està liderada per les transaccions d’habitatge de segona mà, que suposaran prop del 70% de les unitats venudes durant aquest any, tant en el cas de les habituals com les vacacionals. De tota manera, per a aquestes últimes, la previsió és que el volum d’operacions es mantingui estable el 2016.

En relació amb les dades obtingudes el 2015, les comunitats que incrementarien més el seu volum d’activitat compradora aquest any són Astúries, Catalunya, el País Basc, la Comunitat de Madrid, La Rioja i la Comunitat Valenciana, a més de les Illes Canàries i les Balears, totes amb una taxa de variació interanual superior al 10%. L’única comunitat que baixaria en nombre d’operacions de compravenda respecte a l’any passat seria Extremadura, que centraria les operacions, sobretot, en habitatges de segona mà.

Un 10% més d’habitatges iniciats i increment del 12,5% en habitatges acabats
Un altre dels indicadors que confirma la recuperació del mercat des de mitjan 2015 és l’augment de l’inici de noves promocions, que se situaria al voltant dels 44.600 habitatges al final del 2016, cosa que suposaria un increment interanual al voltant del 10%. Per comunitats, la tendència a la promoció de nous actius immobiliaris no és uniforme, i destaquen com a zones de més concentració les ciutats de Barcelona i Madrid, juntament amb les seves àrees metropolitanes.

També es preveu un creixement del 12,5% interanual en el nombre d’habitatges que s’acabaran aquest any; arribaran fins a les 50.800 unitats lliurades, considerant-hi les lliures i les protegides. Aquesta xifra confirma la tendència positiva en el mercat, gràcies a la recuperació de la construcció en els últims mesos.

Reducció del 25% de l’estoc d’obra nova i increment del 17,6% de nous projectes visats
El volum d’estoc d’obra nova seguiria disminuint, aproximadament, un 25% des dels 492.000 habitatges l’any passat fins als 367.500 a finals del 2016, segons apunta l’estudi.

Les ciutats de més de 100.000 habitants es situen pràcticament en situació d’estoc tècnic, a diferència del que passa a les seves àrees metropolitanes i localitzacions més allunyades. Es preveu que en aquests últims punts l’estoc costi més de drenar, ja que ara els compradors tenen més oportunitats en ubicacions més cèntriques.

Per comunitats autònomes, Castella-la Manxa lidera les dades pel que fa a l’estoc d’obra nova per habitant, seguida de La Rioja i la Regió de Múrcia. A la banda oposada, és a dir, les que disposen de menys estoc residencial per habitant, hi ha la Comunitat de Madrid, seguida de les Illes Balears i les Canàries.

Davant d’aquesta situació, la producció va continuar mantenint una tendència alcista el 2015 i s’estima que tant els nous projectes visats com els iniciats i els acabats tindran increments de dos dígits el 2016. Concretament, el parc residencial espanyol augmenta en més de 50.000 habitatges, un increment del 12,5% interanual, i es visaran gairebé 90.000 projectes, un 17,6% més que el 2015.

L’evolució pel que fa a la relació de la disminució d’estoc i l’augment de la producció varia en funció de les diferents geografies. En comunitats com La Rioja, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana, Cantàbria, Castella i Lleó o Aragó, la construcció d’habitatge per habitant està creixent a major ritme que la mitjana, tot i haver-hi un estoc per habitant elevat. A Múrcia, Astúries i Galícia, però, la producció no s’està recuperant, per la qual cosa es preveu un ajust gradual en els nivells d’estoc encara elevats.

El preu de l’habitatge creixerà un 3,8% el 2016
La tendència positiva experimentada en el preu/valor de l’habitatge espanyol el 2015 es consolidarà durant aquest any, i s’estima que el valor mitjà de les compravendes creixerà al voltant d’un 3,8% fins a finals d’any. En províncies com Madrid, Barcelona, Alacant o Màlaga, el comportament del mercat ha acompanyat les previsions d’increment del preu de l’habitatge, mentre que en moltes altres zones el valor de l’habitatge no ha augmentat, sinó que es troba estable.

L’esforç que ha de fer una llar a Espanya per adquirir el seu habitatge ha baixat notablement, des dels més de nou anys d’ingressos bruts anuals que havia de destinar al seu pagament el 2007 fins als poc més de sis anys actuals.

El mercat de lloguer s’estabilitza i prop del 14% dels demandants són estrangers
Segons les dades que presenta l’estudi, el mercat de lloguer a Espanya ha tingut un increment important en els últims anys, amb més del 21% dels espanyols que viu de lloguer, xifra que l’acosta a altres països europeus amb més tradició en aquest sentit. A més, la previsió d’aquí a finals d’any és que es mantingui o s’incrementi el nombre d’operacions de lloguer respecte a les de compravenda, alhora que l’evolució en els preus tendirà a l’estabilitat.

Els demandants de nacionalitat estrangera suposen el 13,9% de la població que viu de lloguer, i en destaquen el Marroc, el Regne Unit, Romania, Itàlia i diferents països llatinoamericans com els principals estrangers demandants d’habitatge de lloguer a Espanya.

Més del 17% de les vendes a Espanya es van realitzar a estrangers el 2015
La xifra de compradors estrangers es va continuar mantenint, i fins i tot es va incrementar, al llarg del 2015, amb un total de més de 69.000 habitatges adquirits, tant per a ús residencial com vacacional. Entre estrangers residents i no residents van adquirir el 17,2% dels habitatges venuts a Espanya el 2015. Analitzant la distribució d’aquestes compres, és destacable la concentració en vuit províncies: Alacant, Santa Cruz de Tenerife, illes Balears, Màlaga, Girona, Las Palmas, Múrcia i Almeria.

Per accedir a la versió completa de l’informe, si us plau, visiteu els enllaços següents:

 

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de més de 25 anys en el mercat i l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.

Més informació:
Montse Castellana / Teresa Batlle
mcastellana@tinkle.es / tbatlle@tinkle.es
679 98 33 10 / 662 31 28 79