Servihabitat pronostica una recuperació ràpida de l'immobiliari el 2021 gràcies a la solidesa i al sanejament actual del mercat
 dimarts, 07/07/2020

  • Es preveuen baixades de preu al voltant del 5,7 % aquest 2020, amb un menor impacte en l'habitatge d'obra nova, que és el que recuperarà xifres positives abans
  • S'espera que a finals del 2020 s'assoleixin les 420.000 operacions de compravenda, una xifra un 26 % inferior a la registrada l'any anterior
  • El mercat del lloguer es posiciona com el segment menys afectat per la crisi sanitària i, en aquest sentit, es preveu que n’augmenti la demanda per als mesos vinents amb una tendència de preu a l'alça moderada
  • L'immobiliari es consolida com un valor refugi per als inversors, amb retorns de fins al 8 %, una xifra superior a la que ofereixen altres productes com el bo a deu anys, els fons d'inversió o pensions o bé l'Ibex-35

Barcelona, 7 de juliol de 2020.-El mercat immobiliari espanyol, molt més sòlid i sanejat que en períodes de crisi anteriors com la del 2008 i reforçant-se com un valor segur per al perfil inversor, suportarà amb més fermesa el fort impacte de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i mostrarà signes de recuperació de manera més ràpida el 2021. Aquesta és la conclusió principal de l'informe “El Mercat Residencial i Inversor Local. Implicacions de la Covid-19”, elaborat per Servihabitat Trends, la plataforma d'investigació i anàlisi del sector impulsada des de Servihabitat. El document analitza la situació actual d'aquest mercat i el paper que juga en aquests moments el perfil d'inversor local, centrant-se en l'impacte que ha tingut la crisi sanitària sobre el sector.

Iheb Nafaa, conseller delegat de Servihabitat, assegura que des que es va avançar en el pla de desescalada “hem percebut que la recuperació es produeix a un ritme més ràpid del que es podia esperar després del fort impacte patit els darrers mesos. El mercat residencial, el de lloguer i el logístic poden ser els menys impactats i els que més ràpid recuperin ràtios de normalitat, tot i que els temps d’aquesta recuperació vindran molt marcats segons les zones i les tipologies de producte”. Per la seva banda, Juan Carlos Álvarez, director general de Negoci de Gestió Patrimonial de Servihabitat, indica que aquest context provocat per la crisi sanitària ha contribuït que el sector “es consolidi com a valor refugi per a l'inversor”, gràcies a l'estabilitat que presenta, que “està sent clau per atraure els inversors que busquen bones rendibilitats, però amb baix risc”.

El preu de l’habitatge baixarà un 5,7 % el 2020 i un 3,3 % el 2021
Tot i tenir un mercat molt més sanejat, empreses més sòlides i amb plans de creixement sostenibles a llarg termini, els preus es veuran afectats els dos exercicis vinents. Amb un ritme de creixement del 3,2 % el primer trimestre, la previsió és que el preu de l'habitatge mostri un descens del 5,7 % al tancament d'any i que es comenci a recuperar de manera progressiva el 2021, amb percentatges del -3,3 %.

Per tipologies, l'obra nova, amb menys oferta al mercat, registrarà una menor davallada en els preus que els habitatges de segona mà i es començarà a recuperar uns quants mesos abans.

El 2020 s’arribarà a un total de 420.000 operacions de compravenda, un descens del 26 % respecte de l’any anterior
Les compravendes són l'indicador que es veurà més afectat després de la crisi sanitària. Després de tres mesos gairebé en blanc a causa del decret de l'estat d'alarma, Servihabitat preveu que aquest any es tanqui amb un total de 420.000 transaccions, fet que suposa un descens del 26 % respecte de les dades del 2019. El 2021 s'espera que aquesta xifra es recuperi i arribi a les 503.000 operacions. No obstant això, val la pena destacar que el 2020 s'han mantingut mensualment, llevat dels mesos d'estat d'alarma, uns bons ritmes similars als registrats el 2017.

L'opinió de la Xarxa d'agents col·laboradors (API) de Servihabitat també mostra una tendència a la baixa en aquest indicador. Tanmateix, els resultats de l'enquesta feta als API al juny mostren que un major percentatge d'APIs considera que les operacions creixeran els propers sis mesos. Això es deu a la recuperació de les compravendes que durant aquests darrers mesos han quedat paralitzades per qüestions administratives.

Els habitatges iniciats baixaran un 20 %, mentre que els acabats ho faran un 12 %
Servihabitat calcula que l'oferta, tant d'habitatges iniciats com d'habitatges acabats, es desaccelera el 2020 respecte dels nivells assolits l'any anterior, quan ja es va registrar un increment percentual menor que els anys 2017 i 2018.

Així doncs, per al 2020 s'espera que els habitatges iniciats baixin un 20 %, fins als 86.000 projectes iniciats, mentre que els acabats decreixeran només un 12 %, amb uns 62.000 projectes, ja que després de l’estat d'alarma s'ha pogut continuar la promoció. De cara a l’any vinent, es mantindran uns nivells similars, amb gairebé 85.000 habitatges iniciats i uns 75.000 projectes acabats.

La tipologia dels actius buscats pels compradors ha experimentat un canvi clar de tendència. El confinament ha provocat que més del 40 % de la demanda s’orienti a habitatges més grans i que tinguin terrasses, jardins i balcons. En aquest sentit, el 80 % dels agents col·laboradors (API) de Servihabitat corroboren aquesta dada, ja que asseguren que els seus clients busquen habitatges amb espais exteriors. Pel que fa a les localitzacions, la primera corona de les poblacions es posiciona com la principal localització sol·licitada per un 35 % dels compradors, mentre que el centre de les ciutats continua sent la zona més buscada per un 27 % de la demanda.

El mercat del lloguer, el segment menys afectat
El context actual ha permès al mercat del lloguer consolidar-se com una de les opcions d'habitatge més sol·licitades: el 24,1 % de les llars espanyoles viu en règim de lloguer i, de cara als mesos vinents, s'espera que creixi el nombre d'operacions d’arrendament. Ho posen també de manifest les dades extretes de les enquestes fetes als agents col·laboradors (API) de Servihabitat els mesos de març i juny: en només 3 mesos de diferència, gairebé el doble creu que es tancaran més operacions en aquest segment de mercat. Aquest increment es deu al fet que la incertesa del moment actual condiciona la decisió de compra fins que es conegui com evoluciona el mercat residencial.

El preu mostra una tendència de moderació, amb increments lleus d'un 3,6 % el març de 2020. Així doncs, més d'un 49 % dels API consultats considera que es mantindran. Si bé és cert que s'espera un increment de l'oferta del parc d'habitatge de lloguer perquè s’hi sumaran els habitatges que fins ara es destinaven a l'ús vacacional, no es preveu que aquest fet tingui un efecte notori en els preus.

Així i tot, la Xarxa d'agents col·laboradors (API) de Servihabitat sí que creu que els habitatges en arrendament estaran, de mitjana, més dies al mercat (passant dels 45 dies en l'enquesta de març als 52 en la de juny), ja que els clients buscaran el millor preu i noves característiques, com ara habitatges amb terrassa o jardí.

Creix l’interès inversor pel mercat immobiliari
Si bé la crisi sanitària ha generat una incertesa econòmica que s'ha traslladat a totes les inversions financeres relacionades amb valors borsaris, l'immobiliari es manté com un valor refugi per als inversors. Actualment, els productes immobiliaris ofereixen uns retorns del 8 % gràcies a la rendibilitat del lloguer i a la revaloració, una dada que presenta major estabilitat i que està molt per sobre d'altres valors com el bo a deu anys, els fons d'inversió o pensions o bé l'Ibex-35.

El context actual ha canviat la tipologia del perfil inversor. Mentre que el primer trimestre del 2020 la majoria de les operacions d'inversió les van dur a terme inversors corporatius, actualment, i segons l'opinió de la Xarxa d'agents col·laboradors (API) de Servihabitat, el 70 % de les operacions les protagonitzen els petits inversors. Aquest perfil inversor veu en l'immobiliari un projecte estable i una bona oportunitat gràcies a l'ajust dels preus i a la demanda creixent d'habitatge de lloguer. Segons l'opinió dels més de 750 API enquestats, el 87 % de les operacions té un valor inferior als 200.000 €.

El context actual ha canviat la tipologia del perfil inversor. Mentre que el primer trimestre del 2020 la majoria de les operacions d'inversió les van dur a terme inversors corporatius, actualment, i segons l'opinió de la Xarxa d'agents col·laboradors (API) de Servihabitat, el 70 % de les operacions les protagonitzen els petits inversors. Aquest perfil inversor veu en l'immobiliari un projecte estable i una bona oportunitat gràcies a l'ajust dels preus i a la demanda creixent d'habitatge de lloguer. Segons l'opinió dels més de 750 API enquestats, el 87 % de les operacions té un valor inferior als 200.000 €.

Els principals indicadors que marquen el ritme del mercat patiran ajustos, però es preveu que es vagin recuperant en el proper exercici. Per a això caldrà seguir de prop l'evolució de la crisi sanitària i les diferents variables que hi repercuteixen:

Resum executiu

 

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer multiclient i multiproducte de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d'actius immobiliaris. L'experiència de 30 anys al mercat i l'elevat volum d'actius sota gestió, consoliden la posició de l'empresa al capdavant del sector.

Un equip professional multidisciplinari i altament qualificat, l'excel·lència en la gestió, la qualitat del servei adaptat a les necessitats de cada client, la potència comercialitzadora i la innovació tecnològica permeten a Servihabitat convertir-se en un partner estratègic capaç d'aportar solucions diferencials en tot el cicle de gestió d'actius.

Per a més informació:
Eva Anaya / eanaya@tinkle.es / 659 72 04 83
Montse Castellana / mcastellana@tinkle.es / 679 98 33 10
Helena Arnó / harno@tinkle.es / 600 591 801