La rendibilitat bruta mitjana del lloguer residencial a Espanya creix un 1,8% i se situa en el 5,7%
 dijous, 24/10/2019

  • El preu mitjà del lloguer per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 se situa en els 800€, un 12,7% més que fa un any
  • L'oferta disponible es redueix més d'un 15% i suposa 1,9 habitatges disponibles per cada 1.000 habitants
  • Un habitatge triga de mitjana 49 dies a llogar-se a Espanya

Barcelona, 24 d’octubre de 2019.- Servihabitat Trends, la plataforma de recerca i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, publica la VI edició del seu informe “El mercat de lloguer residencial a Espanya”. L'estudi, elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d'actius de lloguer gestionada pel servicer i dels principals portals immobiliaris, posa de manifest que el mercat de lloguer residencial continua mostrant una bona salut, encara que les tendències apunten a una moderació, principalment, dels preus.

La població espanyola que viu de lloguer continua creixent i s'acosta a la mitjana de la UE, especialment la que paga una renda a preu de mercat
Segons dades d'Eurostat corresponents a 2018, el 23,7% de la població espanyola viu en règim de lloguer, pujant des del 22,9% de 2017. Espanya, juntament amb Suècia i Dinamarca, és el tercer país que més avança en aquest àmbit. També augmenta el volum de casos en règim de lloguer amb renda pagada a preu de mercat, que suposa el 65% del total i s'acosta a les dades de la UE-27.

Les dades del règim de tinença per edat mostren que la població amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys es decanta principalment pel lloguer, malgrat que els que resideixen en lloguer a preu de mercat han descendit des del 48,9% del total al 45,8%, segons dades de l'INE. Això es deu al fet que, d'una banda, ha augmentat el percentatge de lloguer a preu inferior al de mercat i, de l’altra, el de la propietat. A més, aquest ha estat un any favorable per a aquells joves que pretenien optar a la propietat, tant per la millora de les condicions laborals com per les condicions financeres favorables.

Perfil dels habitatges principals llogats: plurifamiliar i amb una mitjana d'edat dels seus llogaters de 33 anys
Tal com apunta la Xarxa d'agents col·laboradors (APIs) de Servihabitat, l'edat mitjana dels demandants d'habitatge de lloguer és de 33,1 anys, descendint lleugerament des dels 33,8 anys de 2018. Així, la franja d'edat dels menors de 35 anys ha guanyat pes, ja que suposa el 74,4% del total enfront del 69,5% de l'any passat.

Pel que fa a les característiques dels habitatges de lloguer, el 28% dels habitatges principals plurifamiliars i el 13,2% dels unifamiliars es troben llogats, i correspon a 3,5 milions d'habitatges i 780.000 respectivament. A més, malgrat que els habitatges de menys de 75 m2u continuen sent els més abundants, la superfície útil dels habitatges llogats en general ha augmentat, ja que els de menys de 75 m2u passen a suposar el 47,8% del total, enfront del 48,7% de 2017.

Els habitatges triguen de mitjana a llogar-se a Espanya 49 dies
El nombre de mesos que triga a llogar-se un habitatge a Espanya és de 1,64 mesos, és a dir, 49 dies, reduint-se des dels 1,77 mesos de fa un any. A la Comunitat de Madrid, aquest temps és encara menor (39 dies) i a Andalusia, la Comunitat Valenciana i Catalunya és de 50 dies.

Oferta d' habitatge de lloguera a EspanyaEs redueix a 49 dies el temps mitjà en què es triga a llogar un habitatge
L'oferta d'habitatges de lloguer al 2019 ha descendit un 16,1% respecte a les dades de fa un any, la qual cosa equival a més de 87.700 habitatges disponibles. Existeixen 1,9 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 4,7 per cada 1.000 llars.

Aquesta absorció es deu al fet que ens trobem davant un mercat molt àgil que es presenta com una bona oportunitat d'inversió gràcies a la seva rendibilitat.

Les comunitats que s'han vist més afectades a causa de la falta d'oferta són Catalunya, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.

Tot i així, en valors absoluts, Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid són les que disposen d'una major oferta, encara que les úniques comunitats que augmenten la seva oferta enfront de l'any passat són les Illes Canàries (34,6%) i la Rioja (23,3%).

Preu mitjà del lloguer d' habitatgeLa Comunitat de Madrid, les Illes Balears i el País Basc: les comunitats amb preus del lloguer més elevats
El preu mitjà dels habitatges de lloguer d’entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 800€, la qual cosa suposa un augment del 12,7% respecte a les dades de fa un any. D'aquesta manera, es confirma que el preu del lloguer segueix a l'alça a nivell nacional, encara que amb augments més moderats que anteriorment. Així, de mitjana, el preu es troba situat en els 9,4€ per m2.

La Comunitat de Madrid (1.021€), les Illes Balears (953€) i el País Basc (911€) són les comunitats amb preus més alts, malgrat haver-se contret un 16,3%, un 18,5% i un 5,1% respectivament.

S'espera que en els pròxims mesos els preus es mantinguin estables, d'acord amb el 68% dels APIs que han estat entrevistats.

Rentadibilitat mitjana del lloguer d' habitatges a EspanyaLa rendibilitat del lloguer a la Comunitat de Madrid supera la mitjana espanyola del 5,7%
La rendibilitat bruta mitjana del lloguer a Espanya se situa en el 5,7%, un 1,8% més que fa un any, amb la Comunitat de Madrid (5,8%) superant aquesta mitjana, seguida de Catalunya (5,6%) i la Regió de Múrcia (5,5%).

Per províncies, València (6,1%), Toledo (5,9%), Sevilla (5,8%) i Madrid (5,8%) presenten rendibilitats per sobre de la mitjana nacional.

Avaluant el comportament dels indicadors en el sector, es pot concloure que el mercat de lloguer residencial a Espanya avança a ritmes més moderats que en semestres anteriors, especialment quant als preus. L’oferta existent s’absorbeix amb major rapidesa i, en general, el mercat funciona amb liquiditat.

El creixement del lloguer enfront de la propietat es continua sustentant en la dificultat d'algunes llars per a incrementar els seus ingressos, la falta d'estalvi per a poder adquirir un habitatge en propietat per a les llars més joves o amb menys ingressos, la consideració del lloguer com a principal opció residencial per als més joves i la major mobilitat laboral.

Pel que fa a l'oferta, es detecta que, malgrat haver-se reduït, el mercat s'anirà nodrint d'un major volum d'oferta professionalitzada provinent de grans inversors.

A més, des del punt de vista de l'inversor, Juan Carlos Álvarez, Director General de Negoci Immobiliari de Servihabitat, considera que el sector “està experimentant un canvi de paradigma. Fa dues dècades, el lloguer depenia sobretot de petits propietaris. Ara, una bona part del parc el constitueixen grans carteres de lloguer, que han comportat l'aparició de gestors professionalitzats. Han aparegut noves oportunitats d'inversió amb interessants rendibilitats i el perfil dels arrendataris ha canviat ja que, per exemple es preval la flexibilitat”.

Además, desde el punto de vista del inversor, Juan Carlos Álvarez, Director General de Negocio Inmobiliario de Servihabitat, considera que el sector “está experimentando un cambio de paradigma. Hace dos décadas, el alquiler dependía sobre todo de pequeños propietarios. Ahora, una buena parte del parque lo constituyen grandes carteras de alquiler, que han conllevado la aparición de gestores profesionalizados. Han aparecido nuevas oportunidades de inversión con interesantes rentabilidades y el perfil de los arrendatarios ha cambiado ya que, por ejemplo se prima la flexibilidad”.

Per accedir a l’informe, si us plau, visita el següent enllaç: Mercat de lloguer residencial a Espanya

Sobre Servihabitat
Servihabitat és un dels servicers de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres de crèdit hipotecari i promotor, així com d'actius immobiliaris. L'experiència de 30 anys en el mercat i l'elevat volum d'actius sota gestió, consoliden la posició de l'empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències en el cicle de gestió d'actius financers i immobiliaris.

Per a més informació:
Helena Arnó (harno@tinkle.es / 600 591 801) o Teresa Batlle (tbatlle@tinkle.es / 662 312 879)