Responsabilitat amb els nostres treballadors

Responsabilitat amb els nostres treballadors

El nostre equip professional és l'actiu principal amb què comptem per al desenvolupament del nostre negoci. La nostra responsabilitat és atraure, retenir i desenvolupar el millor talent. Per fer-ho, apliquem projectes de promoció i millora professional específics per a cada treballador.

Des del nostre punt de vista la formació és clau per a l'impuls professional dels nostres col·laboradors i, per això, hem dissenyat un programa que implica tots els treballadors, identifica les àrees de coneixement que cal potenciar i quins són els professionals destinataris de la formació. És un programa en constant evolució per tal d'adaptar-se a les necessitats canviants de la nostra activitat de negoci, que permet mantenir permanentment actualitzades les competències i les habilitats professionals dels nostres treballadors perquè puguin complir les seves aspiracions personals i desenvolupar les seves activitats amb la màxima eficiència. Tot això en un entorn saludable i segur per treballar, on fem especial atenció a tot allò relacionat amb la igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere, la comunicació i el llenguatge inclusius, i la prevenció de l’assetjament en l’àmbit laboral a través d'una sèrie de mesures concretes, incloses en el nostre "Pla d'igualtat de tracte i oportunitats 2019-2022".

Tornar a Govern corporatiu i política mediambiental