Responsabilitat ambiental

Responsabilitat ambiental

A Servihabitat estem altament compromesos amb el nostre entorn i disposem d'un "Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, i el Medi Ambient", segons els requisits de les normes ISO 9001 e ISO 14001,  en el qual es defineixen les directrius generals de la nostra activitat.

El nostre compromís per mantenir i millorar contínuament el sistema, com també per assolir els objectius de l’organització en aquesta matèria, està recollit a la  "Política de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient" de Servihabitat. Aquest document assenyala com a principi essencial el respecte envers el medi ambient i el nostre compromís amb la seva conservació i preservació, complint la legalitat vigent en cada cas i adoptant els procediments necessaris per reduir al màxim l’impacte ambiental de les nostres activitats.

Amb l’objectiu de promoure i vetllar per la millora contínua del nostre comportament ambiental i difondre al públic i a altres parts interessades la informació oportuna, ens hem adherit al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental en compliment del que estableix el reglament europeu EMAS 1221/2009 del Parlament Europeu, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals.

Declaració ambiental de les activitats i serveis de Servihabitat a les oficines de Torre Pujades de Barcelona

 

 

 

 

Política de Seguretat de la Informació

La Direcció de Servihabitat, conscient de la importància de la seguretat en el tractament de la informació ha implementat un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) basat en la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013 en el qual es defineixen un conjunt de polítiques, normes i procediments que ratifiquen el compromís de l'organització i la millora contínua.  La política de Seguretat serà revisada i actualitzada anualment i estarà alineada amb el context de l'organització i amb la seva estratègia de gestió del risc.

El nostre compromís és assegurar la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat que es recull en la "Política de Seguretat de la Informació" de Servihabitat.

ISO 27001

 

Tornar a Govern corporatiu i política mediambiental