Responsabilitat ambiental

Responsabilitat ambiental

A Servihabitat estem altament compromesos amb el nostre entorn i disposem d'un "Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, la Seguretat de la Informació i el Medi Ambient", segons els requisits de les normes ISO 9001, ISO 27001 i ISO 14001, en el qual es defineixen les directrius generals de la nostra activitat.

El nostre compromís per mantenir i millorar contínuament el sistema, com també per assolir els objectius de l’organització en aquesta matèria, està recollit a la "Política de Gestió de la Qualitat, Seguretat de la Informació i el Medi Ambient" de Servihabitat. Aquest document assenyala com a principi essencial el respecte envers el medi ambient i el nostre compromís amb la seva conservació i preservació, complint la legalitat vigent en cada cas i adoptant els procediments necessaris per reduir al màxim l’impacte ambiental de les nostres activitats.

Amb l’objectiu de promoure i vetllar per la millora contínua del nostre comportament ambiental i difondre al públic i a altres parts interessades la informació oportuna, ens hem adherit al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental en compliment del que estableix el reglament europeu EMAS 1221/2009 del Parlament Europeu, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals.

Declaració ambiental de les activitats i serveis de Servihabitat a les oficines de Torre Pujades de Barcelona

ISO27001

 

Tornar a Govern corporatiu i política mediambiental