Els nostres serveis estan enfocats a cobrir totes les necessitats de gestió que puguin tenir les companyies propietàries de carteres de crèdit promotor i de crèdit hipotecari, tant en situació de normalitat com de dificultat per endarreriments, dubtosos o fallits.

Assessorem els nostres clients dissenyant les estratègies més eficients per aconseguir els seus objectius, i gestionem tots els processos del cicle de vida dels seus actius.

Aportem una oferta integrada, que pot cobrir tant els diferents moments de l'actiu com el total del seu cicle i que culminaria en la conversió de l'actiu financer en un actiu immobiliari llest per a la seva col·locació en el mercat.

SERVIHABITAT-SERVICIOS-2019-CAT-2.png

Gestió precoç de la morositat

La nostra metodologia permet desenvolupar programes predictius que determinen els riscos de mora en cada crèdit, així com establir plans de contingència per assegurar-ne el cobrament, d'acord amb els interessos dels nostres clients.

Gestió de pagaments i amortització

Disposem d'eines Payment Monitoring per controlar tot el pla de pagaments d'un crèdit amb referència immobiliària, que allibera els nostres clients de la necessitat d'implementar els seus propis sistemes. Igualment, establim programes d'amortització de préstecs mitjançant plans que harmonitzen les necessitats dels nostres clients i les possibilitats dels creditors.

Negociació

Establim les bases dels acords post deal entre els nostres clients i els seus creditors per a la liquidació del deute.

Recuperació d'impagats

Apliquem una metodologia pròpia per facilitar la recuperació de deutes endarrerits.

 

Compres

Les operacions per a la liquidació de deute hipotecari mitjançant la compra d'actius són una de les solucions de gestió que desenvolupem per als nostres clients.

Dació en pagament

Orientem i desenvolupem els processos lligats a les operacions de dació en pagament per a la liquidació de deutes hipotecaris, amb aportació de valoracions d'actius i suport en tot el procés negociador.

Venda de crèdits

Assessorem el client en cas que la venda de crèdit sigui la millor opció, un cop analitzades variables com l'antiguitat i el risc del crèdit, els seus subjacents, els costos associats de recuperació o la situació conjuntural del mercat, entre d'altres.

Execucions hipotecàries i judicialització

És l'última alternativa en el procés de gestió del cicle de vida d'un crèdit immobiliari. A través del nostre equip especialitzat, aportem un assessorament expert en tot el procés d'execució, que ofereix plenes garanties jurídiques a totes les parts i la màxima eficiència econòmica per als nostres clients.