Quan culmina la fase de gestió d'actius financers i aquests esdevenen actius immobiliaris, proporcionem als nostres clients una gamma de serveis especialitzats en la gestió dels immobles i la seva rendibilització.

Per fer-ho, en la fase de comercialització comptem amb un innovador model de venda i lloguer que ens permet gestionar amb garanties d'èxit un gran volum d'actius. Les claus per posicionar-nos com a líders en aquest punt són l'experiència i la gran capacitat de gestió; la capil·laritat de la xarxa comercial; l'especialització; la innovació en les campanyes de màrqueting, que neixen del coneixement profund del mercat i del comportament del consumidor, i l'aposta per potenciar el canal de venda on line, que situa el portal www.servihabitat.com com a líder en audiència en el sector del servicing immobiliari, amb una mitjana mensual de 867.000 usuaris únics (Font: comScore MultiPlatform Report, 2019).

Aquesta capacitat comercialitzadora es veu incrementada pels més de 2.000 agents associats (APIs), que s'uneixen a la nostra xarxa de més de 4.000 punts directes de venda, per augmentar la presència i l'atenció al client tant de l'àmbit nacional com de l'internacional, amb una xarxa especialitzada també en l'oferta a compradors estrangers. Servihabitat compta, a més a més, amb una exclusiva estructura centralitzada en el seguiment comercial diari i en la gestió de claus, amb prop de 500.000 còpies gestionades el 2019, que assegura una operativa eficient i garanteix els alts estàndards de qualitat de tota la nostra xarxa.

Serveis immobiliaris

Valoració d'actius

Proporcionem serveis de valoració d'actius per a la seva col·locació en el mercat en les millors condicions. Per fer-ho, disposem de models d'anàlisi que ens permeten fer un seguiment del mercat en temps real, la qual cosa ens aporta una visió contrastada de la seva situació i tendències.

Mantenimient i conservació

Gestionem tots els processos facility services, tant administratius com operatius, per a la correcta conservació dels actius dels nostres clients, optimitzant-ne el valor.

Desenvolupament de sòl

Una part dels actius immobiliaris que demanen plans de gestió estan en forma de sòl, amb projectes de desenvolupament urbanístic aprovats. Posem en marxa i liderem tots els processos Project Management necessaris per al desenvolupament d'aquest sòl, segons les necessitats específiques que es requereixin.

 

 

Promoció i desenvolupament de projectes

Els nostres serveis s'enfoquen a cobrir tots els processos pendents per iniciar promocions, o culminar les que estiguin en desenvolupament, i comercialitzar els actius en el mercat.

Venda i gestió de cartera patrimonial

Els propietaris de grans carteres d'actius immobiliaris tenen unes necessitats molt específiques de gestió. Som experts en aquesta matèria i disposem d'una oferta de serveis escalable, que s'adapta a cada exigència concreta, amb dedicació d'un equip especialitzat i reporting exclusiu.

Preparació per al mercat

Els nostres equips tècnics analitzen la situació de cada actiu immobiliari i executen plans de reparació o remodelació, preparant-los per al mercat i generant més valor als seus actius.

Lloguer i gestió

Cobrim totes les necessitats administratives, legals i fiscals, relacionades amb la gestió de lloguer dels actius immobiliaris en renda que tenen els nostres clients.

Servihabitat.com

Explora el nou portal on trobar oportunitats immobiliàries
ara és més fàcil