Sobre Servihabitat

Servihabitat, servicer de referència

Som un servicer que proporciona serveis avançats de gestió de carteres de crèdit promotor i hipotecari i d'actius immobiliaris en tota la seva cadena de valor. Com a servicer oferim als nostres clients solucions integrals i molt especialitzades per a la recuperació i gestió d'actius financers i immobiliaris, d'una manera òptima i amb la millor rendibilitat.

La nostra visió és liderar el mercat de servicing, i consolidar-nos com una referència nacional en el sector, amb un creixement sostingut en volum de negoci i clients.

Ho fem amb la missió d'oferir una solució al mercat des d'una gestió global especialitzada, i garantint la satisfacció dels nostres clients a través de processos eficients per a la qual cosa comptem amb un excel·lent equip humà. Afrontem aquest repte amb lideratge, amb iniciatives constants que ens permetin ser més competitius; amb innovació, mirant d'adaptar-nos sempre a un entorn dinàmic; treballant en equip, fent que els nostres clients en formin part per assolir els objectius comuns; i cercant l'excel·lència en totes i cadascuna de les nostres activitats.

Operem en un nou mercat en el què ens proposem actuar a partir d'uns valors centrats en: el compromís amb clients, accionistes, proveïdors i col·laboradors; l'equip, el talent del qual és un dels pilars essencials sobre els què es fonamenta la Companyia; i el lideratge, basat en la nostra capacitat de proporcionar valor afegit als diferents stakeholders, sempre amb la responsabilitat que ens exigeix el mercat.

Ens definim i ens diferenciem sobre la base dels següents punts clau:

  • Independència operativa: una plataforma tecnològica pròpia i una metodologia especialitzada permeten una gestió independent, autònoma i adaptable o escalable, segons les necessitats de cada client.
  • Experiència: els més de 25 anys d'activitat avalen un coneixement expert del sector i una visió global que ens permeten dissenyar estratègies adaptades a les necessitats del mercat i als interessos dels nostres clients en cada moment.
  • Equip especialitzat: un equip professional altament capacitat i amb un gran expertise en les diferents àrees operatives ofereix un servei especialitzat i d'elevada competència. A Servihabitat el talent representa un dels aspectes clau que defineix l'equip humà i que més es potencia a nivell intern.
  • Tecnologia pròpia: comptem amb el suport tecnològic més avançat del mercat, una plataforma S-CGS, amb un desenvolupament específic, totalment concebuda per a l'entorn financer. Aquesta infraestructura, que combina el millor de les aplicacions bancàries i immobiliàries, ens capacita per integrar els sistemes d'informació dels clients d'una manera òptima pel que fa a temps i eficàcia.
  • Model avançat de govern i control: un sòlid model de govern intern, que estableix una estructura de control de les operacions i dels procediments, acompanyat d'un codi ètic que detecta i neutralitza irregularitats és la clau d'un model de gestió que garanteix la prestació d'uns serveis de màxima qualitat.
  • Força financera: Servihabitat disposa del múscul financer necessari per a tots els seus processos de gestió, la qual cosa permet dissenyar solucions diferenciades i de la màxima eficiència.
  • Innovació comercialitzadora i orientació al client: l'aposta per la innovació en la comercialització d'actius immobiliaris i la inversió en campanyes diferenciades amb una clara orientació al client final, consoliden la nostra posició referent i capdavantera en el mercat immobiliari. El gran coneixement del mercat local i internacional, de les tendències del sector i del comportament del client, contribueixen a obtenir un alt grau d'èxit en la venda i el lloguer dels actius immobiliaris dels nostres clients.
  • Àmplia implantació i servei de proximitat: l'àmplia capil·laritat de la xarxa comercial (amb més de 5.000 punts de venda) i el suport de més de 2.000 agents associats (APIs) donen a Servihabitat una presència incomparable en el territori nacional. A més, comptem amb www.servihabitat.com, el portal líder en audiència en el sector del servicing immobiliari per a la consulta i comercialització d'actius.