Servihabitat Trends

Servihabitat Trends, la plataforma d’investigació i anàlisi de mercat impulsada des de Servihabitat, duu a terme un seguit d’informes amb l’objectiu de compartir amb l’entorn una profunda visió sobre el sector financer-immobiliari i analitzar les claus de la seva evolució i les tendències de futur.

Us convidem a descobrir les principals conclusions dels estudis desenvolupats des de la plataforma.

23 de juliol de 2018

“Mercat residencial a Espanya”

La sisena edició de l’informe sobre el “Mercat residencial a Espanya” ofereix una radiografia completa d’aquest, així com una previsió de les tendències per a aquest 2018.

Llegir-ne més

L’informe conclou que el mercat residencial avança amb signes clars de consolidació el 2018, amb creixements sostinguts en els principals indicadors del sector. Entre les conclusions es destaca que:

 • Les compravendes creixeran un 24% el 2018, fins a superar les 669.700 transaccions al tancament de l’any.
 • El volum dels habitatges iniciats creixerà més d’un 16% aquest 2018, fins a assolir quasi els 93.900 habitatges.
 • Els preus de venda continuen avançant i s’espera que aquest 2018 augmentaran un 5,4% de mitjana a Espanya.
 • L’estoc d’obra nova continua amb la tendència descendent, amb una reducció del 4%.
 • En línies generals, la tendència a l’increment continuat dels preus mitjans del lloguer s’ha vist moderada. El preu per a un habitatge d’entre 80 i 90 m2 se situa en 680€ de mitjana a Espanya, i la rendibilitat bruta mitjana és del 5,7%.
 • Els habitatges adquirits per estrangers han pujat el 2017 un 13,8%, fins a les més de 89.000 unitats. En global, el comprador estranger ha protagonitzat el 17,5% de les transaccions d’habitatges fetes a Espanya l’any 2017.

Des de Servihabitat, acostem les últimes novetats sobre l’evolució del mercat immobiliari a Espanya, gràcies a la contribució de la nostra Xarxa d’agents col·laboradors (API) i al suport de CEPREDE (Centre de Predicció Econòmica).

Consulta l’informe:

 

24 de maig de 2018

"Mercat de lloguer residencial a Espanya"

L'informe estableix el pols sobre l'evolució d'aquest sector i posa de manifest l'avanç que han experimentat els principals indicadors, encara que amb una certa moderació en els creixements. Elaborat a partir de fonts oficials, dades pròpies de la cartera d'actius de lloguer gestionada per Servihabitat i dels principals portals immobiliaris, l'estudi destaca que les diferències entre les zones més dinàmiques i la resta continuen incrementant-se.

Llegir-ne més

A més dels factors que estan propiciant l'auge del lloguer residencial a Espanya, entre els quals destaquen el canvi de mentalitat entre la població més jove, l'augment de la mobilitat geogràfica per motius laborals i la dificultat d'emancipar-se i accedir a un habitatge, l'estudi recull l'anàlisi del comportament dels principals indicadors que intervenen en aquest sector:

 • El 22,2% de la població a Espanya viu en règim de lloguer, lluny encara del 30,7% de la població de la UE-28 però avançant progressivament.
 • El 27% dels habitatges plurifamiliars es troben llogats i el 74% dels immobles tenen menys de 90 m2u: així són les característiques dels habitatges principals de lloguer.
 • El nombre de mesos que triga a llogar-se un immoble al país ha continuat descendint fins a poc més d'un mes i mig, tot i que el comportament difereix segons la zona.
 • L'oferta d'habitatges de lloguer disponible a Espanya és de 90.000 immobles, xifra que representa 1,9 habitatges en oferta per cada 1.000 habitants i 4,9 per cada 1.000 llars.
 • El preu mitjà dels habitatges de lloguer d'entre 80 i 90 m2 a Espanya és de 680€, i es preveu que durant el primer semestre de l'any l'increment mitjà del preu a escala nacional sigui de l'1,5% - 2%.
 • La rendibilitat bruta mitjana anual del lloguer d'habitatge a Espanya és del 5,7%, mantenint la tendència anual a l'alça encara que amb un increment general moderat. La Comunitat de Madrid (5,9%) supera aquesta mitjana.

Consulta l'informe: "Mercat de lloguer residencial a Espanya"

Altres estudis

Accés als estudis anteriors a través del següent enllaç:

Estudis anteriors